| چهارشنبه، 10 آذر 1400
شهردار رشت در بزرگترین گردهمایی شهرداران جهان اسلام در مشهد:
       کد خبر: 108782
نگاه ایران: بزرگترین گردهمایی شهرداران جهان اسلام در پایتخت فرهنگی جهان اسلام ( مشهد الرضا) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری رشت، دکتر سید محمد علی ثابت قدم در خصوص اجلاس شهرداران جهان اسلام گفت: با توجه به اینکه بالغ بر ۷۵ درصد شهرهای جهان در کشورهای اسلامی متمرکز شده اند، اجماع اینگونه شهرها سبب خواهد شد تا نگاه عمومی جهان غرب به شهرهای کشورهای اسلامی با توجه به استراتژی این شهرها و تقابلی که غرب با جهان اسلام دارد، تغییر یابد. شهردار رشت، با تاکید بر توجه شهرهای جهان اسلام به توسعه درون زای خود گفت: این شهرها با توجه به معماری شهرهای اسلامی و با بهره گیری از پروژه های درون زا و برگرفته از پتانسیل های بالقوه خود به هویت بخشی شهرها و کشورهای اسلامی خواهند پرداخت. او همچنین گفت: نگاه کشورهای اسلامی مبتنی بر کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی است ، و حضور در اینگونه اجلاس ما را به سمت توسعه همه جانبه هدایت خواهد کرد. دکتر ثابت قدم از حضور ۴۰ شهر از ۲۸ کشور اسلامی در اجلاس فوق خبر داد و خاطرنشان کرد: حضور شهردار رشت در این اجلاس در راستای توسعه شهری مبتنی بر گردشگری خلاق است که این هدف در اجلاس های بعدی در مسیر توسعه شهری مبتنی بحث خوراک و تلفیق آن با بازافرینی شهری دنبال خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code