| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران/گروه سیاسی: با حکمی از سوی سید احمد حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در گیلان، ، رضا کاظمی تکلیمی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در شهرستان رودبار منصوب شد. کاظمی عضو هیات مدیره بیمه ایران و کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش «جمعیت شناسی» از دانشگاه تهران است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code