| یکشنبه، 07 آذر 1400
دکتر سیدعلی میرموذن متعاقب واقعه اسفبار فرودگاه جده واهانت به نوجوانان ایرانی موجی در شبکه های اجتماعی مبنی بر تعلیق حج عمره به راه افتاد که منجر به واکنش مسئولین ذیربط و تعطیلی موقت حج عمره شد. آیا این مطالبه عمومی مردم و اقدام بجای مسئولین واکنش ناصواب و نابجایی بود؟ و یا اقدامی منطقی و مقتدرانه. این اقدام بجای مسئولین ممکن است به مذاق عده ای خوش نیاید که علت آن را باید در یک بعدی بودن نگاه آنان، بطور اعم و یا ناشی از به خطر افتادن منافع آنان که در اثر تعطیلی دفاتر خصوصی حج و زیارت عارض آنان می شود، بطور اخص دانست که در پوشش حمایت از مناسک و مردم ابراز می شود. این مساله در زمان جنگ هم مطرح بود. در حالی که موشک های صدام مردم شهرهای ما را به خاک و خون می کشید، عده ای دلار های خود را بارفتن به اماکن متبرکه ( که در جای خود قابل احترام و تابید هم هست) دو دستی تحویل صدام می دادند که بر جنایت های خود بیافزاید) متعاقب جنایت بزرگ حکام آل سقوط که در خوشبینانه ترین حالت باید آن راازبی کفایتی غاصبین حرمین شریفین دانست،مرگ عده زیادی از زائران کشور های مختلف منجمله ایران،افکار جهان اسلام،متوجه سوءتدبیر گردانندگان مکه ومدینه است و این بهترین شرایط را برای طرح اداره این اماکن مقدسه بوسیله اتحادیه کشورهای اسلامی فراهم می کند که بهترین ابزار برای تحقق آن درخواست(تعلیق) و نه تحریم حج ،تا حصول شرایط تامین امنیت حجاج است. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code