| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: محمدرضا شجریان خواننده موسیقی سنتی که اخیرا به دلیل بیماری در بیمارستان کسری بستری بود با نگارش دلنوشته ای از توجه مخاطبان هنگام بیماری قدردانی کرده است. شجریان با اشاره به حجم فراوان توجهات مخاطبان از این گفته که واژه ها از بازگو کردن پیام دل او ناتوانند. شجریان نوشته است: در برابر آن همه توجهات و دلسوزیهای مهربانان پاکدل با عیادت از من و فرستادن تاج گل ها و پیغام ها و دعا ها واژه ها ناتوانند که پیام دلم را بازگو کنند. به ویژه تیمهای پزشکی و پرستاری و مدیران محترم بیمارستان کسری و دکتر عباسی عزیز و همکاران گرامیشان که سلامتی را به من بازگرداندند همیشه سپاسگزار این همه مهرورزیهای صمیمانه شان خواهم بود. دلنوشته-محمدرضا-شجریان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code