| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران/ مائده سیدی: این روزها عکس پروفایل تلگرام و اینستاگرام بسیاری دشت زیبایی از گل های زرد است. این دشت گل های زرد گیاه کل زا  نام دارد. از اواخر فروردین تا امروز کمتری مسافری است که از کنار این دشت های زیبا در شهر رودبار، رستم آباد و توتکابن عبور کند و در کنار این دشت های زیبا توقف نداشته باشد تا عکسی به یادگار بگیرد. معروف ترینشان نیز در دوراهی توتکابن و رستم آباد در کنار رودخانه سفید رود قرار دارد. بسیاری تصورشان به راین است که این گیاهان خودرو هستند اما این دشت ها مزارع کشاورزانی است که کلزا را برای استفاده از دانه های روغنی کشت کرده اند. در شهرستان رودبار 120 هکتار مزرعه کلزا وجود دارد که سالانه 360 تن دانه روغنی از آنها برداشت می شود. اما در کنار این زیبایی های به ثبت رسیده که در فضای مجازی نیز به شدت مورد استقبال قرار گرفته است عدم اطلاع از وضعیت رویشی گیاه کل زا سبب شده تا این مزارع در نقاطی توسط مسافران گیلانی و غیر گیلانی لگد مال شود که این امر  سبب اعتراض کشاورزان نیز شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code