| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کلانشهر رشت از راه اندازی خانه سلامت در سراهای محله این شهر خبر داد. خانه سلامت در سراهای محله رشت راه اندازی شد علیرضا قانع افزود: خانه سلامت در کارگروه سلامت، پنج سرای محله در رشت راه اندازی شده است. وی اظهار کرد: خانه سلامت با هدف حفظ بهبود سطح سلامت محله، مشارکت خانواده ها در چارچوب اهداف و وظایف در حوزه سلامت، بسترسازی برای ساکنان محل به منظور کسب مهارت های مختلف در حوزه سلامت، ارتقاء آگاهی عموم مردم در مسایل سلامت جسمی و روانی فعال شده است. قانع بیان کرد: کانون های پیشگیری از استعمال دخانیات، سالمندان، جوانان، مادر و کودک، کانون پزشکان، اهداکنندگان خون، معلولیت، خادمان سلامت مساجد، کانون پیشگیری از چاقی و دیابت از کانون های حوزه کمیته سلامت است. مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کلانشهر رشت خاطر نشان کرد: پنج سرای محله در منطقه جماران، استادسرا (معلم)، شالکوه، یخسازی و خمیران چهلتن رشت فعال است. وی گفت: سراهای محله از معتمدان و نخبگان محل تشکیل شده و فعالیت اصلی آن ها مدیریت فرهنگی و اجتماعی است که در حوزه های آموزشی، هنری و کارگروه های مختلف فعالیت می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code