| دوشنبه، 07 آذر 1401
ابتکاری جالب از شهرداری منطقه دو رشت؛
       کد خبر: 107879
نگاه ایران: منطقه دو شهرداری رشت اقدام به «نشای برنج» در ابتدای پیاده راه علم الهدی نموده است. مرتضی عاطفی مدیر منطقه دو شهرداری در این رابطه گفت: باتوجه به ضرورت ایجاد نمادها و مؤلفه های بومی استان گیلان و نقش انکارناپذیر این محدوده جغرافیایی در تأمین برنج مردم کشور، این اقدام صورت گرفته است. وی اضافه نمود کاشت نشای برنج ضمن ایجاد جذابیت بصری در محدوده پیاده راه برای گردشگران، می تواند با نمایاندن مراحل مختلف کاشت و برداشت این محصول، نمایانگر پویایی فعالیت کشاورزان و زحمتکشان این عرصه باشد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code