| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران: محسن سترگی از ریاست سردار امیرگل بر ستاد محمدباقر قالیباف در گیلان خبر داد. رییس بخش تبلیغات و رسانه ستاد قالیباف در گیلان گفت تیم ستاد شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در گیلان، در این دوره نیز ستاد قالیباف را در گیلان مدیریت خواهند کرد. گفتنی است سردار امیرگل از فرماندهان دفاع مقدس است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code