| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران : همسر مرحوم استاد محمدرضا لطفی، با انتقاد از اینکه محیطی فرهنگی پیرامون باغ مزار محمدرضا لطفی ایجاد نشده گله کرد. ربکا جلیلی عنوان کرد: در بهمن ماه ١٣٩٤ هنگامی که به دیدار مزار همسرم رفتم با منظره بسیار متاثرکننده ای روبه رو شدم. «موقوفه تقی بقال» (نام ساختمان تجاری ساخته شده در ضلع شرقی باغ مزار) رو به اتمام بود، محوطه باغ مزار به حالت مخروبه درآمده و همه جا آشغال ریخته شده بود، حال من از دیدن این منظره بسیار دگرگون شد. او افزود: بعدازاینکه این محل برای خاک سپاری استاد انتخاب شد، انتظار من و همه علاقه مندان استاد لطفی، همیشه این بوده که فضایی شایسته ایجاد شود. البته انتظار شخصی من این بود که حداقل در جریان امور مربوط به باغ مزار قرارگرفته و امکان ابراز نظر داشته باشم، اما با وجود تقاضای من برای در جریان قرار گرفتن امور مربوط به باغ مزار، تنها از طریق رسانه ها در جریان برگزاری جلسات یا اتفاقات رخ داده برای باغ مزار ازجمله کشت بادمجان و... قرار گرفتم. جلیلی افزود: از اینکه بالاخره پس از ماه ها بلاتکلیفی و رسیدگی نشدن، محوطه سامانی یافت، خوشحالم اما از اینکه محیطی فرهنگی پیرامون باغ مزار ایجاد نخواهد شد، متاسفم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code