| شنبه، 12 آذر 1401
اتفاقی عجیب در جوکندان تالش و درخواست از دستگاه قضایی برای پیگیری موضوع؛
       کد خبر: 107805
نگاه ایران/گروه اجتماعی: صبح روز جمعه اول اردیبهشت ماه یکی از اهالی جو کندان تالش پس از حضور در باغ کیوی خود در میان ناباوری  با درختان قطع شده مواجه شد برهان بادگان کشاورزی که شاهد این اتفاق عجیب در باغ کیوی خود بوده به نگاه ایران گفت: چهار سال پیش با مشارکت خانواده ام با کشت پانصد نهال درخت کیوی  یک واحد تولیدی کشاورزی در زمین میراثی خود واقع در روستای چلو نصر دهستان جوکندان تالش را راه اندازی کردم. بادگان افزود: در حالی که قرار بود پاییز امسال اولین محصول کیوی را برداشت کنم اما در کمال تأسف در اولین روز اردیبهشت پس از حضور در باغ خود با درختانی مواجه شدم که با هجوم بی رحمانه فرد یا افرادی شبانه قطع شده بودند. به گفته این کشاورز قطع درختان کیوی در این منطقه پیش از این هم سابقه داشته و برای عده ای دیگر از کیوی کاران هم رخ داده بود که به دلیل عدم شناسایی متخلفین، این افراد به اعمال خود ادامه دادند. این کشاورز با ذکر این نکته که در طول 4 سال گذشته در راستای کمک به تولید متحمل هزینه های زیادی شده بود گفت: هر چند عجیب و تا حدودی غیر قابل باور است اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که برخی از افراد که حضور تولیدگران جدید را در بازار به ضرر خود می بینند اقدام به این اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی می کنند. او از قوه قضاییه و نیروی انتظامی و تمام مسولین ذی ربط خواست در جهت حمایت از کشاورزی و در راستای اقتصاد مقاومتی، با پیگیری این مساله، خاطیان را دستگیر و به سزای اعمالشان رسانده و امنیت را به کشاورزان و کشاورزی منطقه باز گردانند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code