| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران:دو نفر از چوپانان گیلانی برای تأمین برق خانه از پنل های خورشیدی استفاده کردند. 2 برادر دامدار ساکن روستای کوهستانی آق مسجد با خرید و نصب 3 پنل برق خانه شان را تأمین کرده اند. این 2 نفر برای خرید و نصب پنل های خورشیدی 75 میلیون ریال هزینه کردند. به روستای آق مسجد که در فاصله 35 کیلومتری شهر مرزی و ساحلی آستارا قرار دارد به علت داشتن جمعیت کمتر از 20 خانوار و نداشتن صرفه اقتصادی تا کنون برق رسانی نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code