| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:پیش از برجام گروه خودرو سازی سایپا تنها 13 محصول تولید می کرد اما پس از توافق هسته ای این عدد به 23 رسید. پس از توافق هسته ای و همزمان با رفع تحریم های بین المللی، شرکت های مطرح خودروسازی دنیا برای حضور در بازار خودرو ایران ابراز تمایل کردند. این رویداد موجب شد انحصار شرکت چینی از میان برود و این شرکت ها نیز ناچار شوند برای تدوام حضور در بازار ایران، شروط جدیدی را که به نفع مصرف کننده و قطعه سازان داخلی است، بپذیرند. از طرف دیگر در این رقابت، تنوع محصولات خودرویی بیشتر شد و در نهایت این خریداران خودرو بودند که از این وضعیت، بیشترین بهره برداری را کردند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code