| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: شکیرا خواننده مشهور در سالن نشست سازمان ملل دقایقی برای سران کشورهای دنیا موسیقی زنده اجرا کرد. هیئت ایرانی قبل از شروع این برنامه سالن را ترک کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code