| یکشنبه، 07 آذر 1400
با شکایت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مازندران صورت گرفت:
       کد خبر: 10753
نگاه ایران: در اقدامی بی سابقه و جالب، یک قاضی رسیدگی کننده به پرونده های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در مازندران، در پی درخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی مازندران وضعیت یک قطعه زمین را که متعلق به محمدرضا پهلوی بوده است، تعیین کرد. در این رای دادگاه، ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان «خواهان» و محمدرضا پهلوی به عنوان «خوانده» منظور شده اند. ماجرا از این قرار بوده که حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، ۱۱ سهم مشاع از ۱۳ سهم شش دانگ یک قطعه زمین در چمستان هنوز در مالکیت محمدرضا پهلوی قرار داشته و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تعیین تکلیف نهایی این قطعه زمین به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز برای رعایت اصلی بی طرفی ضمن تایید مصادره این قطعه زمین از سوی ستاد اجرایی، این آگهی را در نشریات درج می کند. اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code