| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: یک کارشناس اقتصادی می گوید منتقدان دولت عادت کرده اند بر نیازهای فوری و آنی سوار شوند ، مثلا دائم بر مساله معیشت و زندگی جاری مردم تاکید می کنند تا بتوانند برای خود رای جمع کنند.
در صورت تداوم سیاست های دولت پیشین ایران با بازارهایی به هم ریخته و شرایطی بسیار بی ثبات روبرو بود. هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: سیاست هایی که در دستور کار دولت سابق قرار داشت تنها موجبات تشدید وضعیت نامساعد ایران در عرصه بین الملل را سبب نمی شد بلکه در حقیقت سوء مدیریت ها می توانست به هم ریختگی بازارها را نیز در پی داشته باشد. وی گفت: بررسی ها نشان می دهد هیچ گاه در شرایط بحرانی کشور نمی تواند در مسیر توسعه قرار گیرد و ارزیابی ها خود نشان دهنده آن است که ایران در دوره فعالیت دولت پیشین در شرایطی بحرانی قرار داشت. او در توضیح این مطلب اضافه کرد:» مانند آن می ماند که بیماری تب داشته باشد، آن وقت ما درباره عمل جراحی برای کاهش وزن با او صبحبت کنیم، مصداق صحبت درباره توسعه در شرایط بحرانی نیز همین است و طبیعتا نمی توان در موقعیتی که اقتصاد تب کرده و تورم به نزدیک 40 درصد رسیده است، ما درباره روند توسعه صحبت نماییم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی اما اقتصاد ایران در وضعیتی با ثبات است و ثبات نیز گام اول ، در مسیر توسعه تلقی می شود. او با اشاره به اینکه علائم بیماری حاد اقتصاد فروکش کرده است و حالا در شرایط با ثبات باید برای درمان آن برنامه ریزی کرد، گفت: منتقدان دولت عادت کرده اند بر نیازهای فوری و آنی سوار شوند ، مثلا دائم بر مساله معیشت و زندگی جاری مردم تاکید می کنند تا بتوانند برای خود رای جمع کنند در حالی که بحران های واقعی ایران ، نه بحران معیشت و اقتصاد روزمره که بحران صندوق های بازنشستگی ، بحران آب و محیط زیست و بجران جمعیتی است. حق شناس با اشاره به اینکه اتفاقا تصمیمات اتخاذ شده در دوره حاکمیت تفکر این دسته از منتقدان بر کشور موجب تشدید این بحران ها شد، گفت: معلوم نیست چرا به جای آنکه پاسخگوی وضعیت نامساعد آب و محیط زیست و همچنین صندوق های بازنشستگی و ... باشند، بر معیشت مانور می دهند و می توان این رفتار را در قالب اعلام ادرس غلط توجیه کرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: می گویند چرا تاثیر کاهش نرخ تورم بر زندگی مردم معلوم نیست، سئوال اینجاست که مگر تاثیر بدتر شدن موقعیت اقتصادی به سرعت بر زندگی مردم نمایان می شود و بهتر شدن موقعیت سریع اثرات خود را در اقتصاد نشان دهد . طبیعی است که همه اتفاقات با فاصله ای زمانی تاثیرات خود را در جامعه آشکار می کنند . وی گفت: دولت یازدهم با تمامی بحران هایی که ار تشدید تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی و ... به همراه داشت ، توانست اقداماتی بسیار مثبت داشته باشد که افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی از آن جمله است . این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: ایران از پس سال های طولانی توانست بالاخره به تولیدی برابر با قطر دست یابد و این اتفاقی با اهمیت در عرصه معادلات جهان تلقی می شود. وی گفت: لازم است منتقدان عملکرد دولت روحانی را در قیاس با امکانات و شرایطی کشور مورد تحلیل قرار دهند ، دولت با فشارهای فروانی در این عرصه روبرو بود و وضعیت بین المللی یاران به بدترین موقعیت در سال های اخیر رسیده بود، قطعنامه هایی متعددی که علیه ایران صادر می شد راه را بر همکاری های بین المللی می بست و در این شرایط دولت توانست با ابزار دیپلماسی و مذاکره راه خود را باز کند و موقعیت کشور را استحکام بخشد. او گفت: مقایسه عملکرد دولت با مطلوب و آرمان ها در این حوزه تنها سبب می شود نوعی یاس بر جامعه حاکم شود که به سود کشور نیست .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code