| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: مهدی مایه، نماینده اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران معتقد است که تصمیمات مدیریت شهری نباید بدون در نظر گرفتن مسائل اصناف مختلف باشد. مایه در گفتگو با نگاه ایران ضمن اشاره به ضرورت حضور پرشور خانواده بزرگ اصناف در انتخابات گفت: جای خالی نمایندگان اصناف در مدیریت شهری احساس می شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران افزود: سیاست گذاری اصناف کشور به این صورت بوده است که نمایندگان اصناف در انتخابات شورای شهر پنجم حضور داشته باشند. مایه به لزوم توجه به مسائل اصناف مختلف در تصمیم گیری های شهری اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برخی موارد دیدیم که بدون مشورت و نظرسنجی از اصناف،تغییراتی در ساختار خیابان های محدوده مرکز رشت که چرخه اصلی اقتصاد شهر در آن جریان داشت ایجاد شد و تا علاوه بر رکود حاکم بر بازار، نقش منفی در وضعیت اصناف این محدوده داشته باشد. مایه به حضور و تردد گردشگران در خیابان های اصلی شهر رشت اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری نباید شرایط را به گونه ای هدایت کند که حضور گردشگران با مشکل مواجه شود و آنها بتوانند از خدمات اصناف بهره مند شوند. او البته برخی از مشکلات پیش آمده را متوجه اصناف دانست و گفت: در مواردی مدیران این بخش نیز می توانستند عملکرد بهتری داشته باشند اما کوتاهی کردند. نائب رئیس اتاق اصناف گیلان همچنین شهر رشت را نیازمند طرح های نرم افزاری ویژه برای کاهش ترافیک دانست و ادامه داد: طرح مسیر ویژه اتوبوس نتوانست انتظارات مردم و ذی نفعان را برآورده کند و در خیابان امام خمینی با عرض 25متر طرح مسیر ویژه با استقبال مردمی همراه نشد و لازم است مدیران شهری در این خصوص تجدیدنظر کنند و با رعایت مصالح ذینفعان تصمیمی کارساز بگیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code