| شنبه، 12 آذر 1401
سرعت بالای راننده پراید در جاده پیر بازار رشت حادثه آفرید؛
       کد خبر: 107049
نگاه ایران/گروه اجتماعی: عصر امروز چهارشنبه 30 فرودین ماه حوالی ساعت 16 سرعت بالای راننده پراید در جاده پیرباز به کماکل رشت حادثه آفرید. بر اساس مشاهدات عینی و اظهارات شاهدان حاضر در محل حادثه راننده پراید که با سرعت از سمت رشت به سمت کما کل در حرکت بود ناگهان از مسیر منحرف و واژگون شد. پراید واژگون شده بعد از چند بار معلق زدن در زمین به تابلوی راهنمای حاشیه جاده برخورد کرد اما این پایان حادثه سازی راننده پراید نبود. چون ماشین او به یک دستگاه پژو که در حاشیه جاده پارک شده بود هم برخورد کرد. برخوردی که طبق تصاویر موجود باعث وارد شدن خسارت هایی به صاحب این خودرو شد. بعد از وقوع حادثه با تماس  شهروندان نیروهای اورژانس هم در صحنه حاضر شدند اما خوشبختانه به راننده پراید آسیب جسمی چندانی وارد نشده بود.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code