| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران/مریم صابری:طبیعت زیبای گیلان همیشه با توصیفات زیبا همراه است. جای جای گیلان را به تکه ای از بهشت تشبیه می کنند. بارها از زیبایی های تالاب استیل آستارا و ییلاقات تالش تا اشکورات رودسر  و از سواحل زیبا تا سی دشت رودبار سخن گفته شده است. هرسال عکس های یک منطقه  دست به دست می شود و آن چنان تحسین می شود که گویا تازه ایجادشده است. اما این زیبایی مسحورکننده گیلان  که به بهترین صورت ممکن نقاشی شده است در معرض آسیب است. این کوه، دشت دریا و تالاب شکننده است. آنچه جانش را می گیرد و تابلوی زیبای بهشت را به جهنم تبدیل می کند خود انسان است. زباله های تر و خشک و فاضلاب های صنعتی و خانگی در دهه های گذشته چندین نقطه گیلان که مشهورترینشان سراوان  و رودخانه های زرجوب و گوهر رود است را به نابودی کشانده است. حال اکنون مناطق بکر و دست نخورده گیلان نیز در معرض آسیب های ناشی از زباله است. با تغییر سبک زندگی تولید زباله هایی مانند پلاستیک روزبه روز بیشتر می شود اما طبیعت تا صدها سال قادر به از بین بردن آن نخواهد بود. کارشناسان محیط زیست برای حفظ طبیعت دو پیشنهاد تولید کم زباله و تفکیک زباله تر و خشک را مطرح می کنند. این تصاویر در فاصله میان دو روستای زیبای شیرکوه و دیورش رودبار در بخش رحمت آباد و بلوکات رودبار ثبت شده است. جایی که زیبایی خیره کننده چشم هر بیننده ای را نوازش می دهد و می توان چشم انداز زیبایی از مناطق پایین دست، رودخانه سفیدرود و شهر رستم آباد را نگاه کرد. اما زباله هایی در بین دو روستای شیرکوه و دیورش ناخودآگاه چشم هر بیننده ای را از آن همه زیبایی به سوی خود می خواند و انسان را مجبور می کند دل از آن همه زیبایی بکند. آنچه بیش از همه به چشم می آید پلاستیک است چیزی که به دلیل مصرف زیاد آن از سوی مردم به وفور در طبیعت یافت می شود. بخش دیگر ظرف هایی است که به یکبار مصرف بودن شناخته می شوند. زشتی ها حاصل بد اخلاقی با طبیعت شهرام پیراند رخ بخشدار بخش رحمت آباد و بلوکات در گفتگو با نگاه ایران می گوید: مناطق طبیعی و گردشگری رودبار و بخش رحمت آباد و بلوکات بسیار زیاد است  و ما پذیرای مردم زیادی هستیم. او ادامه می دهد: اما متاسفانه برخی از آنها با بداخلاقی زباله را در طبیعت برجای می گذارند. پی راند رخ با اشاره به بحث جمع آوری زباله های بخش رحمت آباد و بلوکات می گوید: زباله 25 روستای این بخش توسط  تعاونی دهیاری  ها هفته ای دو بار جمع آوری شده و با پرداخت هزینه به جایگاه دفن سراوان منتقل می شود. بخشدار بخش رحمت آباد و بلوکات خبر از نصب تابلوهایی در مناطق مختلف بخش خبر می دهد و می گوید: اما آنچه که بیش از همه به ما کمک خواهد کرد فرهنگ سازی  در این زمینه است. پی راند رخ همچنین با اشاره به بحث تفکیک زباله از مبدأ نیز می گوید: طرح تفکیک زباله از مبدأ در توتکابن، شهر بیجار، روستاهای دشت بیل، خاس کول، استخر جان، حلیمه جان انجام شده است. و سوالی که در  نهایت باید از خودمان بپرسیم طبیعت تا چه زمانی می تواند این بداخلاقی ها را تحمل کند؟

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code