| شنبه، 12 آذر 1401
معاون خدمات شهر منطقه یک خواستار شد؛
       کد خبر: 106859
نگاه ایران:توصیه منطقه یک شهرداری رشت به متولیان تبلیغات کاندیداهای شورا در زمینه نصب پوسترها، بنرها و تابلوی تبلیغاتی خود در جایگاه ها و ایستگاههای مصوب فرمانداری است. نیما انساندوست با تاکید بر اهمیت حفظ سیمای شهر و نیز در راستای کاهش هزینه های نابجای شهرداری های مناطق از کلیه متولیان تبلیغات کاندیدای شورا درخواست کرد تا علاوه بر استفاده نکردن از اسپری ها و دیوارنویسی ها، از نصب پوسترها، تابلوها و بنرهای تبلیغاتی خود بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول، المانها، پل ها و درختان خودداری نمایند. معاون خدمات شهر منطقه یک افزود: متولیان تبلیغات کاندیداهای شورای پنجم میتوانند در ایستگاههای مصوب فرمانداری که توسط شهرداری ها اجرا می شود، برای تبلیغات میدانی خود بهره ببرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code