| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران:مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عدالت، شرایط سنی ندارند. جعفر سبحانی در پاسخ به این سوال که افراد زیر پنج سال هم شامل سهام عدالت می شوند یا خیر گفت: مشمولین سهام عدالت شرایط سنی ندارند و این مشمولین باید بصورت جداگانه شماره حساب شبای خود را داشته باشند. وی عنوان کرد: میزان دقیق سود سهام عدالت برای هر مشمول بعد از پایان سال مالی شرکت های و تشکیل مجمع سالیانه تعیین خواهد شد که با توجه به تعداد بالای شرکت های موجود در سبد سهام عدالت پیش بینی دقیق رقم سود کار دشواری است. سبحانی افزود: با این وجود یک رقم حدودی برای سود سهام عدالت پیش بینی شده است که رقم آن حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی  تصریح کرد: با توجه به سوددهی شرکت های بورسی و روند بازدهی شرکت ها در یک سال اخیر تا قبل از پایان سال مالی، احتمال می رود میزان دقیق سود سهام عدالت در نیمه دوم سال ۹۶ مشخص شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code