| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/مطهره منفرد:  سومین مانور ملی و منطقه ای جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی های نفتی در دریای کاسپین، ظهر امروز(دوشنبه 28فروردین) در بندرگاه انزلی برگزار شد. مانور جستجو و نجات و مقابله با آلودگی های نفتی در خزر یکی از چهار پروتکل کنوانسیون تهران است که برای نخستین بار این مانور در سال 88 در بندرگاه انزلی برگزار و در سال 94 نیز دومین مانور جستجو و نجات و مقابله با آلودگی های نفتی در خزر در این بندرگاه برگزار شده بود.  نخستین اجلاس منطقه ای کنوانسیون تهران پس از لازم الاجرا شدن آن و با هدف اجرایی شدن پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مقابله با سوانح آلودگی نفتی با عنوان پروتکل آکتائو و کارگروه پایش و ارزیابی محیط زیست دریایی و همچنین بررسی پیش نویس پروتکل پایش، ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعات با شعار خزر پاک و ایمن در گرو تعامل منطقه ای ، از روز گذشته (یکشنبه) در بندرانزلی آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه دارد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code