| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: مطهری در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس که اقدام صدا و سیما برای گفت و گو با کاندیداهای غیرمعروف انتخابات را عامل استهزاء می دانست، تاکید کرد که وزارت کشور نیز مقصر است و گفت: ملاک های کلی به وزارت کشور اجازه می دهد از هر کسی ثبت نام نکند.
 به گزارش خبرآنلاین، محمدجواد جمالی نماینده فسا در مجلس دهم، در دقایق پایانی جلسه علنی امروز با تکیه بر اصل ۱۷۵ و ۱۱۳ قانون اساسی، در اخطاری گفت: در اصل ۱۷۵ مشخص شده است که صدا و سیما باید در جهت مصالح عمومی عمل کند و اصل ۱۱۳ می گوید بعد از رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام است.
وی افزود: انتخاباتی که می خواهد برای چنین جایگاه مهمی برگزار شود، مسائل و حواشی ای به دنبال داشت. هر کسی به خود اجازه داد برای دواطلبی ثبت نام کند. من متاسفم که صدا و سیما هم به این جو کمک کرد و در مصاحبه هایی از افراد جوان و نوجوان که در حد و قامت کاندیداتوری نبودند، می پرسید که شماها نمی خواهید ثبت نام کنید؟! به نظر من این رسانه فضای انتخابات را به استهزا کشاند. علی مطهری نائب رئیس مجلس که در این لحظات بر صندلی ریاست مجلس تکیه زده بود، در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکر شما تا حد زیادی وارد است. البته این ایراد به وزارت کشور هم وارد است، که از هر کسی ثبت نام می کردند. درست است که بسیاری از ملاک ها مشخص و جزئی نشدند، اما همین ملاک های کلی به وزارت کشور اجازه می دهد که از هر کسی ثبت نام نکند. این -کلی بودن ملاک ها-دلیل نمی شود که از جوان ۱۸ ساله ثبت نام کنند! به هر حال امیدواریم صدا و سیما هم توجه کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code