| سه شنبه، 15 آذر 1401

نگاه ایران: رئیس ستاد انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان گفت: دولت گذشته اعتقادی به احزاب نداشت اما در دولت تدبیر و و امید احزاب توانستند آزادانه فعالیت کنند.

علی بزرگ بشر  در تشریح عملکرد دولت یازدهم اظهار داشت: دولت یازدهم نبست به دولت قبل هم از لحاظ سیاست داخلی و هم خارجی و همچنین انضباط اقتصادی تفاوت های آشکاری دارد. رئیس ستاد انتخابات حزب ندای ایرانیان در گیلان بیان داشت: در بحث ارتباط با جهان و سیاست های خارجه، موفقیت برجام در تاریخ ایران بسیار کم نظیر بوده که در رفع تحریم ها تاثیرات بسزایی داشته است و اکنون شاهد به ثمر نشستن آن هستیم. بزرگ بشر ادامه داد: در دولت گذشته تنها اتفاقی که افتاد این بود که درهای دنیا بروی ایران بسته شد و دولت تدبیر  و امید توانست دوباره این درها را بسوی ایران باز کند. وی با اشاره به بحث انظباط مالی و اقتصادی در دولت روحانی گفت: دولت یازدهم در بحث انظباط مالی و اقتصادی به تولیدات داخلی توجه بیشتری کرد و از واردات بی رویه جلوگیری کرد و بیشتر اتکای کشور را به بحث صادرات اختصاص داد. این فعال اصلاح طلب به حقوق شهروندی و آزادی های احزاب اشاره کرد و افزود: دولت گذشته اعتقادی به احزاب نداشت اما در دولت تدبیر و و امید احزاب توانستند آزادانه فعالیت کنند ،تسلیم نشوند و خانه احزاب را مجددا تشکیل دهند. وی همچنین در رابطه با امکان انسجام اصولگرایان در انتخابات پیش رو اظهارکرد: احتمال این انسجام نزدیک به صفر بوده و این اتفاق بیشتر شبیه به معجزه است. بزرگ بشر با اشاره به حمایت اصلاح طلبان از روحانی اذعان داشت: در شرایط کنونی اصلاح طلبان نقش اساسی و محوری در دولت یازدهم داشتند و قصد عبور از  روحانی را ندارند و پشت او می ایستند و این فرصت را به وی می دهند که عملکرد اقتصادی و سیاسی خود را در دولت دوازدهم بهبود ببخشد. وی در خصوص ورود احمدی نژاد به انتخابات پیش رو  گفت: کسانی که احمدی نژاد را می شناسند این خبر برای شان آنقدر عجیب نبود، هر چند که وی با بی توجهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب دست به کاری خطرناک و جسورانه زده است، با این اوصاف بدنه اصولگرایان اکنون در حال اعتراف هستند که احمدی نژاد چیزی که واقعا ندارد بحث ولایت پذیری است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code