| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران:یارانه نقدی فروردین ماه امشب واریز می شود. طبق گفته مدیران ارشد وزارت رفاه، مستمری و یارانه خانواده های دهک پایین به ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در سال جدید 20 درصد افزایش یافته است. سنت یارانه نقدی شکست با اجرایی شدن قانون بودجه ۱۳۹۶، سنت چندین ساله پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شکست و برخی از گروه های هدف، اولین یارانه امسال را همراه با رقمی بالاتر دریافت خواهند کرد. از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمده تاکنون و طی پرداخت ۷۳ مرحله یارانه نقدی رقم قابل پرداخت برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ بوده که بدون هیچ تغییری در این سال ها پرداخت شده است. این در حالی است که دولت ها هیچ گاه برای افزایش این مبلغ اقدام نکردند و حتی در مواردی از سوی مدیران اقتصادی اعلام شد که مبلغ اصلی برای پرداخت کمتر از ۲۰ هزار تومان بوده، اما تا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است  که موجب ایجاد بار مالی سنگینی شده بود. اما طی بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ در مجلس ماده ای در بخش مصارف آن گنجانده شد که باید مبلغ پرداختی به برخی خانوارها را افزایش می داد. این در حالی است که در بخش مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه، طبق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مورد توجه است. بر این اساس در قانون بودجه از مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که برای مصارف قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده اند. ستاد هدفمندی یارانه ها در تازه ترین اطلاع رسانی خود از اجرایی شدن این بخش از تبصره هدفمندی یارانه ها خبر داده، به طوری که قرار است از روز ۲۶ فروردین ماه یعنی همزمان با پرداخت هفتادوچهارمین مرحله از یارانه های نقدی، سهم خانوارهای مورد هدف یعنی مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی افزایش یافته و در کنار یارانه  ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. بنابراین همراه رقم مرسوم یارانه که به ازای هر نفر از افراد این خانوار واریز می شود متناسب با تعداد آنها مبلغی نیز به طور مازاد پرداخت می شود. بر این اساس خانوارهای یک نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند داشت. با این وجود دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها جزییاتی از تعداد کسانی که قرار است براساس این ماده قانونی مبلغ بیشتری را دریافت کنند منتشر نکرده اند، این که مجموعا چه تعداد و مبلغی بر هزینه هدفمندی یارانه ها افزوده خواهد شد چرا که این پرداختی باید با کاهش هزینه در بخش های دیگر به ویژه حذف تعداد یارانه بگیران پردرآمد همراه باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code