| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:مرد دوره گرد که پــس از ربودن دخترک 5 ساله، او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. چندی قبل زنی در تماس با پلیس یکی از شهرستان های حاشیه تهران از ناپدید شدن مرموز دختر خردسالش خبر داد. این زن به مأموران گفت: «ظهر امروز زمانی دخترم برای بازی به کوچه رفت از او خواستم مقابل در بازی کند. اما چند دقیقه که گذشت، دیگر صدایش را نشنیدم. به همین خاطر نگران شدم و به کوچه رفتم اما اثری از او نبود.» با این گزارش، جست و جوها برای یافتن دختر خردسال آغاز شد و مأموران در جریان تحقیقات میدانی و درپی اظهارات یکی از کسبه به سرنخ مهمی دست یافتند. این مرد به پلیس گفت: «در این محله پیرمرد تنهایی زندگی می کند که یک وانت بار دارد وبا آن کارمی کند. امروز هم او را با دختر بچه گمشده دیدم.» با این اظهارات مأموران خیلی سریع سراغ پیرمرد دوره گرد رفتند و پس ازورود به خانه اش دختر بچه گمشده را یافتند. به این ترتیب راننده وانت دستگیر شد و در اداره آگاهی مورد بازجویی قرار گرفت. اما اوبا اظهاراتی عجیب گفت: «من این دختر را ندزدیده ام. چند وقت قبل مادرش برای نظافت به خانه ام آمده بود که با دخترش دوست شدم. وقتی او را در کوچه دیدم چون لباس هایش نامرتب بود برای عوض کردن لباس ها او را با خودم به خانه آوردم و جرمی مرتکب نشدم.» به این ترتیب مادر دختربچه برای تأیید صحت ادعای این پیرمرد احضار شد اما هر گونه آشنایی با متهم را رد کرد. با رد ادعای پیرمرد، پرونده با صدور کیفرخواست با موضوع آدم ربایی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران انتقال یافت. متهم در جلسه اول دادگاه اعترافاتش را تکرار کرد و ادامه دادرسی به جلسه دوم کشیده شد. این جلسه نیز اوایل هفته گذشته به صورت غیرعلنی و در شعبه یازدهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی متین راسخ وبا حضور قاضی حسینی-مستشاردادگاه- برگزار شد. قضات پس از بررسی پرونده، متهم را به اتهام آدم ربایی و آزار و اذیت دختر 5 ساله به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code