| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است تا حداقل مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه ای که اکنون دریافت می کنند به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار افزایش دهد.
از این رو قرار است اعتبارات این افزایش از محل منبع هدفمند سازی یارانه ها و حذف خانواده های پردرآمد تأمین شود. آخرین اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ شده بیانگر آن است که افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این ماه اجرایی و پرداخت می شود و این افزایش برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سوی دولت صورت خواهد گرفت.
 احمد میدری معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش مستمری مددجویان که در قانون برنامه ششم توسعه آمده از ابتدای ســـــــــــــــــــال 96 اجـــــــرایی می شود، می گوید: این قانون یکی از پیشنهادهای وزارت  تعاون،کار و رفاهی اجتماعی بوده است که پیش از دو سال قبل به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد و دولت نیز سال گذشته این موضوع را در کمیسیون اجتماعی دولت با عنوان تدوین ساختار نظام چند لایه تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی می افزاید: براساس نظام تأمین اجتماعی چند لایه، جامعه به گروه های مختلف تقسیم بندی می شود و برای هر لایه در سندی که تهیه شده نیازهای اساسی هر گروه مشخص شده و ما اولویت های سیاستگذاری مان را براساس این نظام برنامه ریزی می کنیم.معاون رفاه اجتماعی با توضیحی درباره این نظام ادامه می دهد: به لایه اول، لایه مساعدت اجتماعی گفته می شود که در آن دولت باید صددرصد هزینه ها را تأمین کند و حضور پررنگ دولت در این لایه ضروری است.
این لایه به دو قسمت تقسیم می شود؛ گروهی از مردم که به هیچ وجه توانمند نیستند که شامل سالمندان و معلولان شدید است که توانایی انجام کار ندارند و کسانی که کسب درآمد برای آنها امکانپذیر نیست و باید مستمری دریافت کنند که این مستمری بتواند در طول زمان کفاف نیازهای زندگی آنها را بدهد و سطح دیگر این لایه، عده ای از مردم هستند که در حال حاضر نیازمندند اما از طریق آموزش های فنی و حرفه ای، تسهیلات مالی یا سایر اقداماتی که در حوزه توانمند سازی اقشار کم درآمد مطرح می شود می توانند بهبود وضعیت داشته باشند.
 
افزایش  مستمری 2 میلیون و 150 هزار خانوار میدری در ادامه درباره افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد می گوید: با توجه به افزایشی که در مستمری صورت گرفته به طور مسلم خیلی از اقشار خواهان این هستند که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بیایند. در حال حاضر حدود 2 میلیون و 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و از این میان حدود 528 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و مابقی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.او ادامه می دهد: یک میلیون و619 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و 528 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند که شامل دو گروه زنان سرپرست خانوار که حدود 179282 خانوار هستند و همچنین 330720 خانوار معلول می شود. براساس مصوبه جدید برای یک خانواده تک نفره مبلغ 53 هزار تومان نهاد حمایتی (کمیته امداد یا سازمان بهزیستی) پرداخت می کند و 95 هزار تومان به اضافه یارانه نقدی به آنها پرداخت می شود و در نهایت دریافتی یک خانوار تک نفره 193هزار تومان همراه با یارانه است. حداکثر این طرح برای خانوارهای بالای 5 نفر است که مبلغ 100 هزار تومان در گذشته از نهادهای حمایتی دریافت می کرده و 365 هزار تومان براساس مصوب جدید دریافت می کند همچنین مبلغ یارانه که به تعداد افراد خانوار پرداخت می شود. او با بیان اینکه این مصوبه از امروز 26 فروردین ماه اجرایی می شود، گفت: نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد) افراد را به همراه بعد خانوار به سازمان هدفمندی معرفی می کنند و سازمان هدفمندی یارانه ها این مبلغ جدید را که براساس مصوبه اعلام شده به همراه یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار معرفی شده واریز می کند. میدری در پاسخ به این سؤال که محاسبه این مابه التفاوت برچه اساسی صورت گرفته، گفت: این محاسبه براساس استاندارد جهانی براساس مقیاس معادل بعد خانوار تا سقف 50 درصد حداقل دستمزد محاسبه شده است. میدری با اشاره به کتاب «اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چند لایه کشور» می گوید: با معاونت اجتماعی سازمان برنامه و اداره کل امور رفاه اجتماعی آن سازمان جلسات مشترکی برگزار شد. سیاست ما در حوزه رفاه و حمایت های اجتماعی این است که قدرت خرید اقشار کم درآمد و آحاد مردم را افزایش دهیم یا ثابت نگه داریم و اجازه ندهیم تورم به این اقشار آسیب وارد کند. همچنین در دولت یازدهم در حوزه بازنشستگان کشوری همواره حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم بوده است هرچند که برای دستیابی به آن چیزی که جامعه به آن نیاز دارد و با نیازهای آنها سازگار است فاصله داریم اما این تلاش و موفقیت توسط دولت صورت گرفته است تا بتوانیم قدرت خرید بازنشستگان کشور را حفظ کنیم.  پیشنهاد وزارت رفاه برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری او در ادامه با تأکید بر افزایش حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری، به ارائه آمارهایی در این باره می پردازد و می گوید در سال 88 حقوق متوسط بازنشستگان 290 هزار تومان بود، در سال 89 این مبلغ به 310 هزار تومان افزایش پیدا کرده است یعنی 6 درصد حقوق افزایش داشته در حالی که تورم 21.4 درصد بوده است و قدرت خرید بازنشستگان 6 درصد کاهش داشته است. در سال 90 حداقل حقوق به 341 هزار تومان افزایش پیدا کرد و 10 درصد افزایش داشتیم در حالی که تورم 21.5 درصد بود و همچنان 11.5 درصد قدرت خرید بازنشستگان پایین بود. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خاطرنشان می کند: در سال 91 حقوق بازنشستگان 391 هزار تومان بود و 15 درصد افزایش داشت در حالی که تورم 30.5 درصد بود، در سال 92 با 25 درصد افزایش به 490 هزار تومان رسید اما تورم 34.7 درصد بود و در سال 93 با 20 درصد افزایش به 600 هزار تومان رسید در حالی که تورم 15.6 درصد و 5 درصد کمتر بود. در سال 94 حقوق به 750 هزار تومان رسید و 14 درصد افزایش داشت و در مقابل تورم 11.3 درصد بود و حقوق 2.7 درصد بیشتر از تورم بود. در سال 95 حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی افزایش داشت و در حالی که گروه های با حقوق کمتر افزایش بیشتری داشتند حقوق به 900 هزار تومان رسید و این در حالی بود که تورم 9.2 درصد بود و در سال 96 که از هفته آینده اعلام می شود. حقوق تمام بازنشستگان بخصوص بازنشستگان کم درآمد با حقوق کمتر از دو میلیون تومان افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید برای افراد باسابقه 30 سال کار حدود یک میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود.میدری می افزاید: از آنجا که قرار است قانون همسان سازی اجرا شود و قرار است میزان حقوق کسی که در سال های قبل بازنشسته شده با کسی که در حال حاضر بازنشسته می شود در صورتی که اختلاف فاحش داشته باشد ترمیم شود، بنابراین حدود بیش از 20 درصد حقوق افراد کم درآمد افزایش خواهد داشت. آنچه که در دولت یازدهم محقق شده به طور واقعی حدود 23 درصد حقوق بازنشستگان افزایش داشته است در حالی که در دولت دهم به طور واقعی 24 درصد کاهش داشته است. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون درباره اقدامات این وزارتخانه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می گوید: سازمان بهزیستی و کمیته امداد مبلغی را به خانواده های بی بضاعت و اقشار کم درآمد پرداخت می کرده است، در سال 80 میانگین مستمری مددجویان 10 هزار تومان بوده، در حالی که میانگین حقوق ودستمزد مصوب 56 هزار و 700 تومان بوده است و 18 درصد حداقل حقوق و دستمزد به مددجویان پرداخت می شده. در سال 81 این مبلغ 12 هزار تومان بوده و با ثبات در سال 83 در سال 84 به 25 هزار تومان رسیده است. در سال 95 به یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مبلغ 73 هزار تومان پرداخت شده است و این مبلغ از 51 هزار تومان برای یک خانواده تک نفره شروع شده و تا 100 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفر به بالا ادامه دارد.او ادامه می دهد: هنگامی که این مبلغ را با حداقل دستمزد مقایسه می کنیم، مبلغ 9 درصد حداقل دستمزد می شود. این مبلغ در طول زمان به 18 درصد و24 درصد رسیده و این نسبت کاهش پیدا کرده تا به 9 درصد رسیده است. از ابتدای دولت یازدهم بویژه از دو سال قبل هم نهادهای حمایتی و هم معاونت رفاهی وزارت تعاون در جلساتی به این نتیجه رسیدند که با این مبلغ معلولان و سالمندان نمی توانند حداقل هزینه های زندگی خود را تأمین کنند. همچنین تحلیلی که از فقر در جامعه وجود دارد نشان می دهد که در سال 89 با پرداخت یارانه ها فقر کاهش پیدا کرد اما در سال های بعد بویژه در سال 91 و 92 که تورم بالا بود فقر افزایش پیدا کرد و سالمندان ومعلولان جزو فقیرترین گروه های جامعه هستند. میدری با بیان اینکه پیشنهاد افزایش مستمری برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی توسط آقای جهانگیری به سازمان برنامه وبودجه ارجاع داده شد، می گوید: این طرح اوایل سال 95 یا اواخر سال 94 در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و پس از مراحل در کمیسیون وزیران پیشنهاد شد و به هیأت دولت رفت و در آنجا مطرح شد و در برنامه ششم لحاظ شده و قرار است از ابتدای سال 96 اجرایی شود. او در پاسخ به این سؤال که چرا این مبلغ در دولت یازدهم و درسال های 93 و 94 افزایش نداشته است، می افزاید: با وجود اینکه افزایش این مبلغ جزو خواسته های معاونت رفاه اجتماعی در وزارتخانه بود اما در این سال ها به دلیل تنگناهای مالی بسیار و مشکلات متعددی که در حوزه های مختلف وجود داشت نتوانستیم این افزایش مبلغ را داشته باشیم. میدری با اشاره به آماری درباره جامعه روستاییان می گوید: در ابتدای سال 92 سرانه بیمه روستاییان 6 هزار تومان در ماه بود و در سال 96 این مبلغ به بیش از 30 هزار تومان در ماه رسیده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code