| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:یک زائر ایرانی که چند ساعت در میان اجساد کشته شدگان فاجعه اخیر منا افتاده بود، ناگهان به هوش آمد و خود را از میان جنازه ها بیرون کشید. فرید مدرسی، خبرنگار و نویسنده اندیشه پویا، که در منا حضور دارد گفت: پیکر یکی از ایرانی ها که از ساعت ۱۰ صبح میان کشته شدگان افتاده بود، ساعت ۴ عصر بر اثر پاشیدن آب توسط آبپاش ها که به صورت او نیز پاشیده شده بود، به هوش آمد. او در ادامه افزوده است که این زائر ایرانی پس از به هوش آمدن توانست خود را از میان جنازه ها بیرون بکشد و به مقر ایرانی ها برساند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code