| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران:اعضای شورای مرکزی جدید حزب کارگزاران سازندگی در کنگره این حزب انتخاب شدند در این انتخابات، فائزه هاشمی، پروانه مافی، سعیدی، تاج الدینی و حسین مرعشی،کرباسچی، قوچانی، نمازی، غلامرضا پناه، جمالی، هاشم زایی، طاهرنژاد،بهزادیان، جبارزاده، علی حسینی، آقایی، علیخانی، سیاسی راد، موسوی، جهان آبادی، فیاضی به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code