| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران:معاون امنیتی استاندار تهران گفت: هیچ گونه مجوزی برای تجمع حامیان نامزدهای انتخاباتی صادر نشده است. محسن همدانی اظهار کرد: مجوز هرگونه تجمع توسط فرمانداری صادر می شود، تا این لحظه که من خبر دارم فرمانداری تهران هیچ گونه مجوزی برای تجمع حامیان نامزدهای انتخاباتی نداده است، چون این تجمعات تبلیغات زودهنگام بوده و تخلف محسوب می شود. وی در پاسخ به این پریسش که آیا اطلاع دارد که این تجمع ها در سطح شهر برگزار شده است، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گونه تجمعی برگزار نشده است اما قرار است عده ای امشب جلوی منزل احمدی نژاد تجمع داشته باشند که دستور ما هم جلوگیری از برگزاری این تجمع است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code