| شنبه، 12 آذر 1401
درباره واکنش‌ها به خبر ثبت نام بقایی و احمدی‌نژاد در انتخابات:
       کد خبر: 106041
نگاه ایران: احمدی نژاد، بقایی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند. با اینکه برخی پیش بینی این اتفاق را می کردند اما شوکِ ماجرا خیلی زود همه را خبردار کرد. ترس و نگرانی، طنز و شوخی، تحلیل های سیاسی و بعضا خوشحالی از واکنش های مردم به این خبر بود. به گزارش فرارو، چرا احمدی نژاد ثبت نام کرد؟ فرارو در خبری از مخاطبان خواست تا به این سئوال پاسخ دهند.  برخی از نظرات را می خوانیم: "اگر احمدی نژاد بیاید میخ آخر بر تابوت اقتصاد و فرهنگ و ایران زده می شود..."، "میاید به خاطر تضمین صلاحیت بقایی در شورای نگهبان"، "به نظر من که او دارد به مخالفانِ نظام برای نابودیِ ایران سیگنال می دهد"، "به نظر من احمدی نژاد از توجهِ زیاد لذت می برد"، "فیلم انتخابات اکشن شد!"، "فقط به این خاطر که 500 سالِ دیگر مملکت را به عقب بکشاند؛ گرانی، تورم، اختلاس و نابودیِ کامل"، "سلام بر یارانه 250 هزار تومانی!". نظرات منتشرشده را می توان در چند دسته جای داد: یکی افرادی که نسبت به آمدن محمود احمدی نژاد در کارزار انتخاباتی احساس ترس و نگرانی دارند. دیگر کسانی که با طنز از این موضوع یاد می کنند. نظرات دیگر از عدم سلامت روانی در احمد ی نژاد سخن گفته اند. برخی نیز معتقدند اگر دموکراسی در کشور حاکم است او نیز باید بتواند ثبت نام کند. همچنین در بخش های دیگر مخاطبان به تحلیل هایی سیاسی اشاره کرده اند؛ موضوعاتی مانند نداشتن التزامِ عملی احمدی نژاد به ولایت فقیه، تضمین صلاحیت بقایی، داغ کردنِ شور انتخابات و ... . اما کدام بخش از این نظرات مهم تر است؟ توجه به دموکراسی، آینده ایران و یا نگرانی از فرضِ رییس جمهوریِ دوباره احمدی نژاد؟ آرمان شهرکی –پژوهش گر اجتماعی- در گفتگو با فرارو و در تحلیل این نظرات گفت: از نظر من آن بخش از نظرات و واکنش های مردم که به تبعاتِ ثبت نامِ محمود احمدی نژاد در انتخابات اشاره می کند، جالب توجه ترین بخش است. هستند افراد زیاد و مطالبی که به صورت طنز یا هجو هم به این مسئله پرداخته اند که البته آن هم بازتاب نوعی نگرانی از رییس جمهور شدنِ دوباره احمدی نژاد است. وی درباره بخشی از اظهارنظرها که به دموکراسی در شرکت در انتخابات پرداخته به ذکر چند نکته پرداخته و گفت: هرچند که این سخن، سخنِ درستی است که بنا بر دموکراسی هرکسی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و هرچند فی نفسه استناد به دموکراسی خوب است اما این دموکراسی نباید به معنای تضعیف یک سِمَت یا نهاد سیاسی باشد. وی تاکید کرد: آیا باید ثبت نام افرادی در هر شغل و جایگاه فرهنگی و با هر سطح سواد را نوعی دموکراسی بنامیم؟ به نظر من خیر. به گفته شهرکی در توضیح این باید نگاهی کنیم به تصاویر و کلیپ هایی که با عنوان کاندیداهای عجیب وغریب انتخابات توسط رسانه ها منتشر می شد. این تصاویر بیش تر از همه گفتمانی را می سازند که با هدف تضعیف نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته و تمام ویژگی های یک شویِ تلویزیونی را برای این کار دارد. به گفته این پژوهش گر این تصاویر از نظر من نوعی به مسخره گرفتن نهاد رییس جمهوری است که می تواند نگاه به انتخابات را با اختلال مواجه کند. اتفاقی که اتفاقا می تواند در بخش هایی آن را به موضوعِ کاندید شدن محمود احمدی نژاد، آقای بقایی نیز تعمیم داد چرا که ما شاهد دموکراسی هستیم که بهانه ای برای شرایطی مترادف با بی شرایطی را ایجاد کرده است. چرا مردم نگران اند؟ این کارشناس با تاکید بر طبیعی بودن نگرانی درباره ثبت نام کردن محمود احمدی نژاد اظهار کرد: من خودم را در این دسته جای می دهم؛ یعنی در دسته افرادی که از ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات احساس ترس و بدگمانی دارند. وی گفت: نگرانی مردم درواقع نگرانی از تبعاتی است ک تصوری حتی در اصطلاح وحشتناک را به فرض انتخاب شدن احمدی نژاد می سازد؛ تصوری که درواقع همان رواج پوپولیسم است. شهرکی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا برای این پوپولیسم این قدر باید نگران بود؟ گفت: چون رواج پوپولیسم سیاسی در ایران، با توجه به حاکمیت پوپولیسم در آمریکا می تواند خطراتی ماند بازگشت کلی تحریم ها و جنگ را برای ایران به همراه داشته باشد. وی با مقایسه آمریکا و ایران در زمینه رواج پوپولیسم توضیح داد: ترسی که امروز مردمِ ما از آمدن محمود احمدی نژاد دارند شبیه به ترس مردمِ آمریکا از آمدن ترامپ است. هرآنچه درباره آمدن احمدی نژاد بگوییم شبیه هرآنچه است که درباره آمدن ترامپ گفت می شد و به دلیل همان نقطه اتصال؛ یعنی رواج پوپولیسم سیاسی. آرمان شهرکی همچنین به اظهار نظر کسانی اشاره کرد که آمدن احمد نژاد را نویدبخش می دانند. وی گفت: دسته دیگر میان اظهارنظرهای مردمی کسانی هستند که از ثبت نام احمد ی نژاد خوشحال شده اند چراکه دوران آن را یکی از بهترین دوران ها می دانند. اما از نظر من این مانند پرتاب یک گلوله مشقی است که هیچ چیزی درونش نیست. وی در تحلیل این ماجرا ادامه داد: این نظرات درواقع به دلیل خصلت پوپولیسم است که به گوش می رسد؛ یعنی سروصدایی توخالی که قصد دارد رسانه ها را قبضه کند، حال آنکه به نظر نمی رسد پایگاه اجتماعی احمدی نژاد قوی باشد. آرمان شهرکی درنتیجه گفت: هرچند که به طور کلی در جامعه شناسی همیشه فاشیسم و پوپولیسم هرچقدر که از توسعه یافتگی کم شود، بیش تر می شوند اما طرفداران احمدی نژاد بیش از پشتوانه اجتماعی شان ادعای محبوبیت این کاندیدا را دارند. به گفته این کارشناس هرچند که نتیجه انتخابات غیرقابل پیش بینی خواهد بود اما توجه به شرایط اجتماعی مردم از کنار رفتن دستِ کم یک نفر از دو گانه احمدی نژاد و بقایی سخن می گوید و این که در دور جدید حسن روحانی پیروز خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code