چهارشنبه، 07 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 27 ,May  
محمد غلام زاده/ فعال رسانه ای روابط عمومی بانک اطلاعات  و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است. در روابط عمومی باید خصلت هایی چون قانون مداری، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید. مسیر کار روابط عمومی در واقع تاکتیک هایی است که روابط عمومی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب می کند. در حقیقت می توان گفت،  هدف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و  مخاطبان از سوی دیگر می باشد که باعث ایجاد ارتباطی تعاملی و دوسویه، مشارکتی و پیچیده است که به طور  بالقوه به ایجاد حس اشتراک کمک می کند. متخصصان روابط عمومی که نقش هماهنگ کننده درون سازمان و  ارتباط سازمان با بیرون را ایفا می کنند باید از دانش مهارت های ارتباطی، جامعه شناسی، اصول مدیریت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جایگاه ویژه خود بر عواملی جدید روش های نوین به طور کامل مشرف شوند تا  هنگامی که سازمان در معرض هجوم مشکلات قرار می گیرد بتوانند وضعیت فعلی را حفظ نموده و برای  جلوگیری از انزوای اجرایی که دیر یا زود متوجه هر سازمانی است، کمک شایانی نمایند. پر واضع است یکی دیگر از وظایف بس مهم و غیرقابل انکار هر متخصص روابط عمومی یک سازمان که بالاترین ارزش روابط عمومی در پیش بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده است  نه در روایت گری و گزارش آنچه اتفاق می افتد یا مقابله با آنچه که پیش می آید.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code