نگاه ایران: ساعتی پیش اخباری منتشر شد که رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از سمت خود استعفا کرده است. اسماعیل حسن زاده در گفت وگویی این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرد که این خبر صحت ندارد و افرادی که این اخبار را منتشر می کنند، وابسته به تیم هایی هستند که از احکام کمیته انضباطی ناراحت اند. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین معتقد است تا روزی که در این پست حاضر باشد به کار خود ادامه خواهد داد و آنهایی که علیه وی جریان سازی می کنند هم برایش روشن است چه کسانی هستند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code