| یکشنبه، 07 آذر 1400
بهارمست معاون خدمات شهر شهرداری رشت:
       کد خبر: 10482
نگاه ایران:معاون خدمات شهر شهرداری رشت جمع آوری دکه های بدون مجوز و غیر قانونی بازارچه حریم رودخانه زرجوب در منطقه لب آب رشت را با اخذ مصوبه شورای تامین شهرستان رشت خواند و بر ساماندهی کسبه این بازارچه در مکانی دیگر تاکید کرد. علی بهارمست در مورد اقدام شب گذشته شهرداری رشت مبنی بر جمع آوری دکه های بازارچه غیر قانونی لب آب اظهار داشت: این بازارچه سال ها بدون مجوز شهرداری در مسیر رودخانه ساخته شده بود و تعدادی از کسبه آنجا را غیرقانونی تبدیل به مغازه کرده و دارای حکم تخریب از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد و شورای تامین شهرستان هستند. او افزود:از همین رو شهرداری به حکم وظیفه قانونی بر اساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و مصوبه شورای تامین جهت آزادسازی شوراع برای کلیه دکاکین غیر قانونی اخطاریه ارسال کرد. معاون خدمات شهر شهرداری رشت در ادامه افزود: شهرداری این آمادگی را دارد کلیه کاسبین این بازارچه را در مکان های جدیدی که ایجاد کرده استقرار دهد. بهارمست در مورد شانتاژهای خبری که ممکن است شهرداری رشت را بعد از این اقدام شبانه مورد تهدید قرار دهد خاطر نشان کرد: من در مورد شانتاز ها اطلاع چندانی ندارم، ولی آن چیزی که شهرداری منطقه ۳ انجام داده مصوبه شورای تامین بوده و همه دستگاه ها موظف به اجرای آن بودند. به گزارش نگاه ایران شهرداری رشت بعد از ارسال اخطاریه طی روزهای گذشته ساعت ۳:۱۵ دقیقه بامداد پنج شنبه حدود سی حجره غیر قانونی حریم زرجوب را تخریب کرد. گزارش کامل و تصاویر نگاه ایران را اینجا مشاهده کنید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code