رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت خبرداد؛
چاپ
نگاه ایران:رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از برنامه های این مرکز برای جذب 2000 عضو هیات علمی جدید در سال 96 خبر داد. سید علی حسینی با اشاره به نحوه اعلام نتایج فراخوان جذب هیات علمی سال 95 اظهار کرد: طی ماه جاری دانشگاه ها مدارک افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند را دریافت می کنند  و آن را با مدارکی که در سامانه اعلام شده تطبیق می دهند. وی ادامه داد: افراد ثبت نام کنند به مدت دو ماه تا اواخر خرداد  به مرور جهت مصاحبه به دانشگاه ها دعوت می شوند و افرادی که شرایط عمومی و اختصاصی را بر اساس مدارک دارند و مدارکشان نیز تطبیق داده شده است، پس از اینکه مراحل عملی و عمومی در دانشگاه ها را گذراندند توسط دانشگاه ها برای تأیید نهایی به وزارت بهداشت معرفی می شوند. حسینی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، طی دو هفته تا یک ماه نتایج بررسی مدارک به دانشگاه ها اعلام می شود و افراد تأیید شده مشغول فعالیت می شوند. وی تاکید کرد: خوشبختانه در وزارت بهداشت تعللی در انجام این فرآیند وجود ندارد و بدون تا خیر مدارک و صلاحیت ها بررسی می شود. رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های این مرکز برای جذب هیات علمی در سال 96 گفت: در حال برنامه ریزی برای جذب هیات علمی در سال جاری هستیم که در این راستا 2000 عضو هیات علمی در سال جاری جذب خواهند شد که جزئیات آن در آینده اعلام می شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code