پنجشنبه، 06 آذر 1399 | 2020 Thursday 26 ,November  
با صدور احکام جدید از سوی ثابت قدم انجام شد؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی: شهردار رشت در تصمیماتی تازه برای 7 مدیر این ارگان احکام تازه ای صادر کرد. بر اساس احکام صادر شده از طرف محمدعلی ثابت قدم، متین عاشوری که از مرداد سال 94 به عنوان مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت مشغول فعالیت بود  از این پس به عنوان شهردار منطقه 4 به جای علی مقصودی به فعالیت خود ادامه می دهد. جایگزین متین عاشوری، مجتبی ماه پسند در نظر گرفته شده که تا دی ماه سال گذشته به عنوان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت فعالیت می کرد. مرتضی شریفی هم که از بهمن ماه گذشته جانشین سمیه رستگار شهردار منطقه سه رشت شده بود جای خود را به طیبه بینا داد که مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت بود. جانشین طیبه بینا، مجتبی شهرستانی است و از این پس او به عنوان مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت به فعالیت خود ادامه می دهد. شهرستانی هم پیش از این با عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت به کار مشغول بود. در همین راستا با حکم ثابت قدم حسن هادی زاده به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت منصوب شد. هادی زاده هم پیش از این در سمت مدیر دفتر توسعه گردشگری شهرداری رشت فعالیت می کرد. املاک شهرداری رشت هم از این پس با مدیریت فرد جدیدی اداره می شود؛ به این ترتیب که با حکم ثابت قدم علیرضا اعلایی که پیش از این به عنوان مدیر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت فعالیت می کرد از این پس بر صندلی مدیریت املاک شهرداری رشت تکیه می زند. در این بین برای حامد بشر دانش رئیس سابق سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیز حکم تازه ای با عنوان  معاون خدمات شهر منطقه ۳ صادر شده است.