| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران:دو قاچاقچی موادمخدر در رشت به دار مجازات آویخته شدند. متهمان به هویت «ح. م» ۴۵ ساله دارای سوابق متعدد کیفری به اتهام حمل یک کیلو و ۵ گرم موادمخدر از نوع شیشه و «ش. ب» ۴۶ ساله به اتهام مشارکت در حمل یک کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه توسط دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این متهمان پس از تایید دادستانی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code