| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران: تصویری از احمد شاملو متخلص به الف. بامداد  در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده که مربوط به اردیبهشت ۱۳۵۲ در سفری به مازندران است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code