چهارشنبه، 14 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 03 ,June  

نگاه ایران:معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر به زمان اجرای سرشماری در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون از سال 1390 به بعد سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت پنج سال برگزار می شود. لذا هشتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برای نخستین بار به دو شیوه اینترنتی ( 3 الی 30 مهر) و حضوری بدون کاغذ -با استفاده از تبلت(28 مهر تا 28 آبان ماه) در کشور برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، وحید طیفوری ادامه داد: بر اساس نتایج اولیه از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت کشور 79,926,270 نفر و 24,196,035 خانوار و جمعیت استان گیلان 2,530,696 نفر و 851,382 خانوار به دست آمده است.

وی با بیان اینکه متوسط رشد سالیانه جمعیت استان گیلان طی سال های 1390 تا 1395 برابر 0/4 درصد بوده تصریح کرد: گیلان از این نظر رتبه 25 را در مقایسه با سایر استان ها دارد. همچنین نسبت به رشد سالیانه در دوره 90-1385، 0/2 درصد کاهش نشان می دهد.

قائم مقام ستاد سرشماری گیلان اظهار داشت: در سال 1395 بیشترین رشد جمعیت مربوط به استان های خراسان جنوبی و بوشهر به ترتیب با 3/02 و 2/41 درصد و کمترین مقدار مربوط به استان های خراسان شمالی و همدان به ترتیب با 0/11- و 0/23- درصد می باشد.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت کشور در سال 1395 برابر  1/24 درصد بوده است خاطرنشان کرد: نسبت جنسیتی کشور در سال 1395 برابر 103 نفر مرد در برابر 100 زن است.

طیفوری در خصوص نتایج نسبت جنسیتی گیلان هم گفت: جمعیت استان در سال 1395 از 1,267,597 نفر مرد و 1,263,099 نفر زن تشکیل شده و به این ترتیب نسبت جنسیتی در استان معادل 100 بوده که پایین ترین میزان این نسبت در کشور را دارد. بالاترین نسبت جنسیتی مربوط به استان های بوشهر و یزد با 114 و 106 می باشد.

وی به  بعد خانوار در کشور و گیلان اشاره کرد و ادامه داد: بعد خانوار کشور در سال 1395 معادل 3/3 نفر و در استان گیلان به طور متوسط برابر 3 نفر در هر خانوار می باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان گیلان اضافه کرد: تراکم جمعیت در واحد سطح در کشور برابر 49/1 نفر در کیلومترمربع و تراکم جمعیت استان گیلان با 180/2 نفر در کیلومترمربع پس از استان های تهران و البرز به ترتیب با 969/2 و 529/4 نفر در کیلومترمربع در رتبه سوم قرار دارد.

وی در خصوص نتایج به دست آمده از میزان با سوادی هم گفت:  میزان باسوادی در جمعیت 6 ساله و بیشتر در استان گیلان برابر 87/3 درصد است که نسبت به میزان باسوادی سال 1390(84/3 درصد) 3 درصد افزایش داشته است.

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

شرح جمعیت مرد زن خانوار
گیلان 2,530,696 1,267,597 1,263,099 851,382
ساکن در نقاط شهری 1,603,026 797,470 805,556 537,417
ساکن در نقاط روستایی 927,660 470,117 457,543 313,957
غیرساکن 10 10 0 8
آستارا 91,257 45,858 45,399 28,742
ساکن در نقاط شهری 62,814 31,480 31,334 20,014
ساکن در نقاط روستایی 28,443 14,378 14,065 8,728
غیرساکن 0 0 0 0
آستانه اشرفیه 108,130 54,367 53,763 38,824
ساکن در نقاط شهری 58,963 29,306 29,657 20,712
ساکن در نقاط روستایی 49,167 25,061 24,106 18,112
غیرساکن 0 0 0 0
املش 43,225 21,561 21,664 15,306
ساکن در نقاط شهری 17,598 8,784 8,814 6,017
ساکن در نقاط روستایی 25,627 12,777 12,850 9,289
غیرساکن 0 0 0 0
بندرانزلی 139,016 69,228 69,788 48,193
ساکن در نقاط شهری 118,564 58,802 59,762 41,053
ساکن در نقاط روستایی 20,451 10,425 10,026 7,139
غیرساکن 1 1 0 1
رشت 956,971 478,678 478,293 321,703
ساکن در نقاط شهری 748,711 370,733 377,978 251,912
ساکن در نقاط روستایی 208,256 107,941 100,315 69,789
غیرساکن 4 4 0 2
رضوانشهر 69,865 34,974 34,891 22,246
ساکن در نقاط شهری 27,535 13,809 13,726 8,748
ساکن در نقاط روستایی 42,330 21,165 21,165 13,498
غیرساکن 0 0 0 0
رودبار 94,720 47,936 46,784 31,146
ساکن در نقاط شهری 58,354 29,535 28,819 18,622
ساکن در نقاط روستایی 36,365 18,400 17,965 12,523
غیرساکن 1 1 0 1
رودسر 147,399 73,711 73,688 51,586
ساکن در نقاط شهری 73,709 36,679 37,030 25,340
ساکن در نقاط روستایی 73,689 37,031 36,658 26,245
غیرساکن
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code