پنجشنبه، 15 خرداد 1399 | 2020 Thursday 04 ,June  
نگاه ایران: خرید و فروش خودروهای چینی مونتاژ شده در داخل کشور به دلیل قیمت پایین تر نسبت به نمونه های وارداتی از  بازار داغی برخوزدار است.
در این میان با نگاه به جدول قیمت خودروهای چینی بازار این نکته حائز اهمیت است که قیمت خودروها از حدود 41 میلیون تومان تا 97 میلیون تومان متغیر است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code