چهارشنبه، 07 اسفند 1398 | 2020 Wednesday 26 ,February  
نگاه ایران: نماینده مردم رشت در مجلس بابیان اینکه بازار برنج در شرایط تعادل به سرمی برد،گفت:خودکفایی برنج به شرط  توسعه کشت های پرمحصول و اراده جدی به سادگی در عرض یکسال امکان پذیر است.

جبارکوچکی نژاد درباره وضعیت تولید برنج درکشور،گفت:کارشناسان کشاورزی  معتقدند خودکفایی درتولید برنج نیازمند اراده جدی است واین درحالی است که نیاز ما به واردات برنج تنها درحدود 600 الی 800 هزارتن است.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انجمن برنج ایران،جهاد کشاورزی و سازمان مهندسی کشاورزی آمار یکنواختی در زمینه میزا ن تولیدبرنج ارائه نمی دهند، گفت:باتوسعه کشت های پرمحصول می توان در تولید برنج به خودکفایی رسید.

کوچکی نژادافزود:کیفیت برنج ایرانی با خارجی قابل مقایسه نیست؛زیرا برخی از برنج های خارجی فرآوری شده بدین معنا است که خمیر تبدیل به برنج شده است.

وی ادامه داد:کاهش تعرفه واردات برنج تاثیری هم اکنون در وضعیت کشاورز ندارد؛زیرا کشاورزان برنج های خود را فروخته اند،اما برای کسانی که  برنج داخلی را در انبارها نگهداری کردند؛بدیهی است که کاهش تعرفه واردات برنج بروضعیت  فروش محصولات اثرگذار است.

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بازار برنج در شرایط تعادل به سرمی برد،یادآورشد:خودکفایی برنج به شرط توسعه کشت های پرمحصول و اراده جدی به سادگی در  عرض یکسال امکان پذیر است و این درحالی است که میزان تولید برنج داخلی در سال 3 میلیون  تن  است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code