| چهارشنبه، 17 آذر 1400
اقدام قابل تقدیرهنرمند گیلانی برای شناساندن یک هنر:
       کد خبر: 10177
نگاه ایران/ گروه فرهنگی: تعجب در نگاه بسیاری از شهروندانی که از پیاده روهای مختلف رشت می گذشتند قابل مشاهده بود. تعدادی نگاهی می انداختند و می گذشتند. عده ای تصور می کردند حتما دوربینی در اطراف وجود دارد و اگر تابلوی گذاشته شده بر دیوار یا کنار پیاده رو را بردارند چند نفر با خنده به سراغشان می آیند و می گویند مقابل دوربین مخفی لبخند بزنید و بعضی هم بی توجه به قضاوت با لبخندی پهن تابلو را در دست می گرفتند و با گام هایی آرام از محل دور می شدند. طی روزهای گذشته خلاقیت یک جوان هنرمند گیلانی باعث اتفاق جالب توجهی در زندگی و نگاه تعدادی از شهروندان شد. خبرنگارگروه اجتماعی نگاه ایران به صورت اتفاقی در مسیر روزانه خود با یکی از تابلو ها برخورد کرد و با پیگیری موضوع به جوان گرافیتی کاری به نام پویا محمودی رسید که با نام هنری mp۳ فعالیت می کند. این هنرمند گرافیتی و دیوار نگار رشت در اقدامی جالب تصمیم گرفت که تعدادی از بوم ها و تابلو های طراحی شده خود را به صورت رایگان به شهروندان هدیه دهد. محمودی یکی از اعضای گروه هنری قرمز است. گروه هنری «قرمز» متشکل از چند هنرمند جوان است که عمدتا طرح هایی با مضامین فرهنگی، اجتماعی و موضوعاتی نظیر حفظ محیط زیست، بحران آب، نظافت شهر و نوع دوستی و مهربانی را اجرا می کنند. حالا پویا با قرار دادن تعدادی از بوم ها و تابلو های طراحی شده به صورت رایگان در سطح شهر رشت درصدد آشنایی و توجه شهروندان با این هنر نوظهور در ایران برآمده است. شعار این هنرمند گرافیتی که به صورت فارسی و انگلیسی با تکه کاغذی بروی تابلو ها نقش بسته این است: رایگان به بهای شناخت یک فرهنگ و هنر با نام گرافیتی. کار این هنرمند جوان از جهتی دیگر هم ارزشمند است چون هنگام برگزاری نمایشگاه های مختلف هنری مشاهده می شود که قیمت هر یک از این بوم های نقاشی شده دارای ارزش مادی قابل توجه است اما او بی توجه به ارش مادی این تابلوها آنها را به شهروندان هدیه داده تا در نگاه آنها نسبت به یک هنر تغییر مثبت ایجاد کند.   گرافیتی گرافیتی2 گرافیتی4 گرافیتی7 گرافیتی5 گرافیتی8 گرافیتی10 گرافیتی9 گرافیتی11 گرافیتی17 گرافیتی12 گرافیتی13 گرافیتی14 گرافیتی15 گرافیتی6  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code