| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: آتش زدن کاه و کلش موجب بروز سرطان ریه می شود. قربانعلی محمدپور با تاکید بر اینکه با کشاورزان متخلف در سوزاندن کاه و کلش برخورد قانونی می شود، تصریح کرد: گشت های ویژه برای کنترل آلودگی هوا و معرفی خاطیان به مراجع قضایی در سطح استان تشکیل شده است. وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل و مهار آلودگی هوا ناشی از سوزاندن کاه و کلش و ساقه های برنج پس از برداشت محصول در استان، سعی کرده است با هماهنگی با استانداری، دادستانی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، نیروی انتظامی و پلیس راهور و اطلاع رسانی از طریق توزیع دستگاههای بیلر برای بسته بندی توسط جهاد کشاورزی، توزیع بروشور و پوس تر، نصب بنر و مصاحبه با رسانه های عمومی از میزان سوزاندن کاه و کلش بکاهد. محمدپور، تشکیل ۲۵ جلسه با دستگاه های مرتبط در سطح استان و شهرستان ها، تعیین دستگاه های مرتبط به منظور کنترل آتش سوزی و انجام آموزش های مرتبط، مساعدت صدا و سیما در اطلاع رسانی و پخش تیزر، آسیب شناسی مشکلات، برگزاری کلاسهای ترویجی آموزشی و تولید بروشورهای هشداردهنده در سطح روستا ها توسط سازمان جهاد کشاورزی، توزیع بروشورهای هشداردهنده و آموزش از طریق بهورزان و مراکز بهداشت در سطح روستا ها، هماهنگی با دهیاران و مساعدت با دستگاههای مرتبط برای انجام امور آموزشی و همکاری با نیروهای گشت تعیین شده را از مهم ترین اقدامات انجام گرفته برای کاهش آتش سوزی عمدی در مزارع برشمرد.   تعیین شعب ویژه برای برخورد قضایی با متخلفین سوزاندن کاه محمدپور تصریح کرد: نیروی انتظامی با جلوگیری از ورود کمباین های بدون بیلر از استانهای همجوار و همکاری جهت تردد خودروهای حمل کاه و کلش در جاده های استان، مشارکت در گشتهای پایش در معیت نیروهای حفاظت محیط زیست و هدایت خاطیان به مراجع قضایی، در کاهش آلودگی هوا ناشی سوزاندن کاه وکلش همکاری داشته است. همچنین تعیین شعبه های ویژه در سطح شهرستان ها برای برخورد قضایی با متخلفین، خرید کاه و کلش موجود در مزارع با هماهنگی تعاونی دهیاران از دیگر اقدامات برای کنترل آلودگی هوا ناشی از سوزاندن کاه و کلش و ساقه های برنج بوده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان خاطر نشان کرد: به منظور هماهنگی بیشتر فرمانداران با ایجاد بستر مناسب و تشکیل جلسات در سطح شهرستان ها نسبت به درگیر نمودن همه متولیان با موضوع، اقدام لازم به عمل آمده است.   تشکیل گشت های ویژه برای کنترل آلودگی ناشی از سوزندان کاه مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در تشریح اقدامات این اداره کل گفت: گشت های ویژه ای برای انجام پایش محیطی به منظور کنترل و کاهش آلودگی ناشی از سوزندان کاه و کلش در هر شهرستان تشکیل شد که با مشارکت نیروی انتظامی نسبت به اطفاء آتش و معرفی خاطیان به مراکز قضایی اقدام کرده اند. محمدپور، با اشاره به فرهنگ سازی در سطح کشاورزان و روستاییان در اغلب روستاهای با وضعیت بحرانی افزود: با کمک دهیاران بنر و اطلاعیه های آموزشی و هشداردهنده در سطح روستا ها نصب شد. او خاطر نشان کرد: توزیع بروشور و پوستر حاوی نکات آموزشی در سطح روستاهای استان، به ویژه روستاهای اطراف شهرستان رشت و صدور اطلاعیه های مشترک با دادستانی استان در سطح شهر ها و روستا ها با مضمون ابلاغ ممنوعیت های قانونی و هشدار به منظور اعمال مجازات ماده ۶۸۸ انجام شده است.   ارجاع ۱۳۶ پرونده تخلف سوزاندن کاه وکلش به مراجع قضایی محمدپور با تاکید بر اینکه با اتمام دوره برداشت برنج و شرایط بارندگی های پراکنده، بیشترین احتمال سوزاندن کاه وکلش وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستانهای استان گیلان با انجام گشت های دوره ای و با مساعدت دستگاه های همکار، پایش های کنترلی انجام می شود و تاکنون ضمن صدور اخطاریه های متعدد، حدود ۱۳۶ پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code