یکشنبه، 04 اسفند 1398 | 2020 Sunday 23 ,February  
نگاه ایران: سید محمد علی ثابت قدم ، شهردار رشت براساس ماده ۷ اساسنامه ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در احکام جداگانه ای اعضای هیات مدیره سازمان های تابع شهرداری رشت را منصوب کرد

مطابق این احکام ، خانم نرجس محجوب به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز ، یدالله حسینی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان حمل نقل بار و مسافر ، محمد حسن عاقل منش ، به عنوان عضو هیات مدیره سازمان آرامستان ، آوا پورکاشانی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ، غلامرضا زکی زاده به عنوان عضو هیات مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، نینا پنجه ای به عنوان عضو هیات مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز و محمد آقاجان زاده به عنوان عضو هیات مدیره سازمان عمران و بازآفرینی ، سحر اخوان به عنوان عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، ایمان سالمی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی منصوب شدند.