چهارشنبه، 13 فروردین 1399 | 2020 Wednesday 01 ,April  
به دلیل درگیری با مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران؛
نگاه ایران:محمد مایلی کهن سرمربی ملوان بندرانزلی به دلیل درگیری با مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران با رأی کمیته انضباطی دو جلسه از همراهی تیمش محروم شد. کمیته انضباطی پرونده های باشگاه نساجی مازندران رأی خود را به محرومیت محمد مایلی کهن سرمربی ملوان انزلی از همراهی تیمش صادر کرد، مایلی کهن به دلیل درگیری با مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران از همراهی تیمش طی دو جلسه محروم شده است. باشگاه نساجی مازندران به دلیل تخلف هوادارانش در بازی با ملوان و پرتاب اشیایی مانند بطری آب و فحاشی به بازیکن ملوان به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی و یک بازی خانگی بدون تماشاگر محکوم شده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code