شنبه، 03 اسفند 1398 | 2020 Saturday 22 ,February  
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
نگاه ایران:وزیر کار با اشاره به حداقل دریافتی سال ٩٦ کارگران گفت: حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت. علی ربیعی در پایان نشست شورایعالی کار که از عصر دیروز تشکیل شده بود، گفت شورایعالی کار یکی از جنبه های مشارکت و تصمیم گیری به ویژه برای تعیین مزد است. وی افزود سه ماه است که نشست های شورایعالی کار برای مزد تشکیل شده است. وزیر کار گفت: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. ربیعی گفت: سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم. وی؛ افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤ را١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و سال ٩٥ را ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد اعلام کرد. ربیعی گفت: براساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ١٤.٥ درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده دارای بیش از یک سال سابقه کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه بندی مشاغل محسوب می شود، به ازای هر روز 1700 تومان پایه سنواتی تعلق می گیرد، ادامه داد: براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ 51 هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. وی گفت: براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل 70 درصد افزایش یافته است. ربیعی همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: طبق مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦٨ ریال افزایش می یابد. وی ادامه داد: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ 110 هزار تومان و 40 هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code