| شنبه، 22 مرداد 1401
۱۰ استانی که تعداد نماینده‌هایشان در مجلس دو رقمی است
       کد خبر: 10088
نگاه ایران: انتخابات اسفند ۹۲ در حالی برگزار می شود که هر یک از طیف های سیاسی برای به دست آوردن اکثریت مجلس شورای اسلامی باید دست کم ۱۴۳ کرسی را به دست آورند. مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ کرسی دارد که اقلیت های مذهبی ۵ کرسی آن را عهده دار خواهند بود؛ لذا رقابت کاندیدا ها سیاسی بر سر کسب ۲۸۵ کرسی دیگر است. بر اساس قانون انتخابات، هر استانی بر اساس میزان جمعیت تعدادی نماینده در مجلس دارد. در این میان تعداد نمایندگان ۱۰ استان دو رقمی است و در مجموع ۱۷۴ کرسی به این ۱۰ استان اختصاص داده شده است. استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، کرمان، فارس، خوزستان، مازندران، استانهایی هستند که رقابت اصلی جناح های سیاسی کشور برای کسب اکثریت کرسی های مجلس در آنجا خواهد بود. استان تهران با بیشترین جمعیت و با ۳۵ نماینده در صدر و استان البرز با جمعیت ۲ میلیون و پانصد هزار نفری با ۳ نفر، کمترین نماینده را در مجلس شورای اسلامی دارند. از نظر تراکم جمعیتی و تعداد نماینده حاضر در مجلس استان البرز با ۲ میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت برای هر ۸۰۴ هزار نفر یک نماینده ، و استان سمنان با ۶۳۱ هزارنفر جمعیت برای هر ۱۵۸ هزار نفر یک نماینده کمترین و بیشترین نماینده را نسبت به تراکم جمعیتی در مجلس شورای اسلامی دارند.
1.استان آذربایجان شرقی با 45.491  کیلو متر مربع وسعت و با 3.724.000نفر  جمعیت 19 نماینده(برای هر 196.000 نفر یک نماینده)
2.استان آذربایجان غربی با 37.000 کیلومتر مربع وسعت و با 3.080.000  نفر جمعیت 12 نماینده(برای هر 257000 نفر یک نماینده)
3. استان اردبیل با 17.950 کیلومترمربع وسعت و با 1.248.000نفر جمعیت 7 نماینده( برای هر 178000 نفر یک نماینده)
4.استان گیلان با 14.000 کیلومتر مربع وسعت و با 2.480.000 نفر جمعیت 12 نماینده(برای  هر 207 هزار نفر یک نماینده)
5.استان زنجان با 21.700کیلومتر مربع وسعت و با 1.015.000 نفر جمعیت 5 نماینده( برای هر 203.000 نفر یک نماینده)
6.استان کردستان با 28.200متر مربع وسعت و با 1.490.000 نفر جمعیت 6 نماینده(برای هر 248.000 نفر یک نماینده)
7.استان کرمانشاه با 25.000کیلومتر مربع وسعت و با 1.950.000نفر جمعیت با 8 نماینده(برای هر 203 هزار نفر یک نماینده)
8.استان قزوین با 15.500کیلومتر مربع وسعت و با 1.200.000 نفر جمعیت با 4 نماینده(برای هر 300 هزار نفر یک نماینده)
9.استان البرز با 5.800کیلومتر مربع وسعت و با 2.412.000 نفر جمعیت 3 نماینده(برای هر 804 هزار نفر یک نماینده)
10.استان همدان با 19.300 کیلومتر مربع وسعت و با 1.750.000نفر جمعیت 9 نماینده(برای هر 194 هزار نفر یک نماینده)
11. استان لرستان با 28.200کیلو مترمربع وسعت و با 1.750.000نفر جمعیت 9 نماینده(برای هر 194 هزار نفر یک نماینده)
12.استان ایلام با 20.100 کیلومتر مربع وسعت و با  55700 نفر جمعیت 3 نماینده(برای هر 185 هزار نفر یک نماینده)
13. استان خوزستان با 64.000کیلومترمربع وسعت و با 4.530.000 نفر 17 نماینده( هر 266هزار نفر یک نماینده)
14.استان مرکزی با 29.500کیلومتر مربع وسعت و با 1.410.000 نفر جمعیت 7 نماینده(برای هر 201 هزار نفر یک نماینده)
15.استان قم با 11.500کیلو متر مربع وسعت و با 1.074.000نفر جمعیت 3 نماینده(هر 358 هزار نفر یک نماینده)
16.استان تهران با 12.900کیلومتر مربع وسعت و با 12.425.000نفر جمعیت 35 نماینده(هر 350 هزار نفر یک نماینده)
17.استان چهار محال بختیاری با  16.400 کیلومتر مربع و با 895.000نفر جمعیت 4نماینده(هر 234 هزار نفر یک نماینده)
18. استان کهگیلویه و بویر احمد با 15.500 کیلومتر مربع  وسعت و با 658.000نفر 3 نماینده(هر 220 هزار نفر یک نماینده)
19.استان اصفهان با 107.000 کیلومتر مربع وسعت و با4.879.000نفر  جمعیت 19 نماینده(هر 257 هزار نفر یک نماینده)
20.استان مازندران با 23.756کیلومتر مربع وسعت و با 3.074.000نفر جمعیت 12 نماینده(هر 256 هزار نفر یک نماینده)
21.استان گلستان با 20.360 کیلومتر مربع وسعت و با 1.777.000 نفر  جمعیت 7 نماینده(هر 254 هزار نفر یک نماینده)
22.استان سمنان با 97.490 کیلومتر مربع وسعت و با 631.000نفر جمعیت 4 نماینده(هر 158 هزار نفر یک نماینده)
23.استان یزد با 76.460 کیلومتر مربع وسعت و با 1.074.000نفر جمعیت 4 نماینده(هر 268 هزار نفر یک نماینده)
24. استان فارس با 122.600 کیلومتر مربع وسعت و با 4.596.000نفر جمعیت 18 نماینده(هر 255 هزار نفر یک نماینده)
25. استان بوشهر با 22.740 کیلومتر مربع وسعت و با 1.032.000 نفر جمعیت  4 نماینده(هر 258 هزار نفر یک نماینده)
26.استان خراسان شمالی با 28.430 کیلومتر مربع وسعت و با 868.000 نفر جمعیت 4 نماینده(هر 217 هزار نفر یک نماینده)
27.خراسان رضوی با 118.850 کیلومتر مربع وسعت و با5.995.000 نفر جمعیت 18 نماینده(هر 333 هزار نفر یک نماینده)
28.خراسان جنوبی با 151.200کیلومتر مربع وسعت و با 732.000 نفر جمعیت 4 نفر(هر 183 هزار نفر یک نماینده)
29.استان کرمان با 181.800 کیلومتر مربع وسعت و با 2.940.000 نفر  جمعیت 10 نماینده(هر 294 هزار نفر یک نماینده)
30.استان هرمزگان با 70.700کیلومتر مربع وسعت و با 1.580.000نفر جمعیت 5 نماینده(هر 316 هزارنفر یک نماینده)
31.استان سیستان و بلوچستان با17.800 کیلومتر مربع وسعت و با 2.535.000 نفر جمعیت 8 نماینده(هر316 هزار نفر یک نماینده)
بنابر این گزارش آمار ارائه شده از وسعت و جمعیت استانها بر گرفته از آخرین سرشماری کشور در سال 1390 است که به صورت تقریبی گرد شده است و آمار تعداد نماینده های هر استان برگرفته از  پایگاه خبری خبر آنلاین است.
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code