| دوشنبه، 08 آذر 1400
گیل نگاه: رئیس ستاد انتخابات استان گیلان با تاکید بر اینکه نباید اعتماد عمومی به سلامت نظارت بر برگزاری انتخابات خدشه دار شود، گفت: برخی بر شاخه نشسته و بن می برند. محمد احمدی پور بابیان اینکه نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون به مجلس محول شده، گفت: اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان ها، به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی معرفی و با حکم رئیس این هیات منصوب می شوند. رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان ها نیز توسط هیات سه نفره استان منصوب می شوند و قانون چنین اختیاری به بدنه اجرایی برگزاری انتخابات برای دخالت در این امور نداده است. محمد احمدی پور ادامه داد: متأسفانه برخی افراد که در رقابت با همکاران خود جامانده اند، بر شاخه نشسته و آگاهانه یا ناآگاهانه، بن می برند. وی به کارگیری نیرو در هیات نظارت بر انتخابات از سوی خود را غیرواقعی و اتهامی بی اساس دانست و گفت: به نماینده ای که چنین شائبه ای را در جامعه مطرح و استقلال کاری همکاران خود را زیر سؤال می برد، توصیه می کنم مروری بر قانون انتخابات شوراهای اسلامی داشته باشد. احمدی پور خدشه واردکردن به اعتماد عمومی در زمینه سلامت نظارت بر برگزاری انتخابات را یکی از دسیسه های همیشگی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی دانست و گفت: همواره باید هوشیار و با بصیرت بود تا به دلیل انگیزه های سیاسی و جناحی، بهانه به رسانه های معاند نداد. رئیس ستاد امنیت انتخابات گیلان حفظ سلامت و امنیت انتخابات را از وظایف و تأکیدات رهبر معظم انقلاب به وزیر کشور و مسئولان اجرایی انتخابات عنوان کرد و گفت: ناامن جلوه دادن فضای انتخابات و تهدید کردن در این زمینه، جفای بزرگی در حق نظام و انقلاب اسلامی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code