| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ رسیده است که در این جمعیت تعداد مردان حدود نیم میلیون نفر بیشتر از زنان است.
امید علی پارسا - رئیس مرکز آمار ایران - در نشست خبری اعلام نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ که امروز ٢٣ اسفند برگزار شد، اظهار کرد: کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته است. وی افزود: همچنین تعداد خانوار ایرانی در سال ١٣٩٥ به ٢٤ میلیون و ١٩٦ هزار و ٣٥ رسیده است که نسبت به سال ١٣٩٠، ٣ میلیون خانوار افزایش یافته است. پارسا همچنین بیان کرد: طبق اطلاعات آخرین سرشماری تعداد خانوار شهری در سال ١٣٩٥ معادل ١٨ میلیون و ١٢٥ هزار خانوار بوده که نسبت به سال ١٣٩٠ به اندازه دو میلیون و ٦٩٨ هزار و ٦٤٠ خانوار افزایش یافته است. همچنین به گفته پارسا بعد خانوار در سال ۱۳۹۰ معادل ۳.۵ درصد بود که با کاهش ۰.۲- درصدی در سال ۱۳۹۵ به ۳ رسید. بعد خانوار شهری نیز در سال ۱۳۹۰، ۳.۵ درصد بوده است که با ۰.۲- درصدی در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ درصد رسیده است. بعد خانوار روستایی در سال ۱۳۹۰، ۳.۷ درصد بود که با تغییراتی معادل ۰.۳ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ مرد در کشور زندگی کرده اند که دو میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۷۳ نفر نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. تعداد زنان در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر بوده اند که نسبت به سال ۱۳۹۰، ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۸۲۸ نفر افزایش یافته اند. رئیس مرکز آمار ایران همچنین بیان کرد: نسبت جنسی در سال ١٣٩٥ به ١٠٣ رسیده و یک درصد از سال ١٣٩٠ افزایش یافته است. او اضافه کرد: همچنین جمعیت ساکن در نقاط شهری از سال ١٣٩٥ معادل ٥٩ میلیون و ١٤٦ هزار و ٨٤٧ نفر بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٥ میلیون و ٥٠٠ هزار و ١٨٦ نفر افزایش یافته است. جمعیت ساکن در نقاط روستایی ولی با کاهش محسوسی رو به رو بوده است. در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر ساکن در روستاها بوده اند که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢ هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است. پارسا بیان کرد: همچنین نسبت روستانشینی جمعیت در سال ١٣٩٥ معادل ٢٥.٩ درصد رسیده است که منفی ٢.٧ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش یافته است. به گفته وی، نرخ رشد جمعیت نیز در سال ١٣٩٥ به ١.٢٤ درصد رسیده که این میزان در سال ۱۳۹۰ معادل ۱.۲۹ بوده است. متوسط رشد سالانه جمعیت طی دوره ۵ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۱.۲۳ درصد بوده که نسبت به دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در حدود ۰.۰۵ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد جمعیت شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۹۷ درصد و در سال ۱۳۹۰ معادل ۲.۱۴ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد جمعیت روستایی در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۷۳- درصد بوده است و نرخ رشد جمعیت روستایی در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۶۷- درصد بوده است. رئیس مرکز آمار ایران همچنین بیان کرد جمعیت ۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۶۶۱ نفر بوده است. جمعیت ۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۷ میلیون  ۵۶۱ هزار و ۷۷۸ نفر بوده است. جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۱۳۹۵ به ۲۰ میلیون و ۵۲ هزار و ۷۲۵ نفر رسیده است که این میزان به ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴ نفر بوده است. جمعیت ۳۰ تا ۶۴ ساله نیز در سال ۱۳۹۵ به ۳۵ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۶۵ نفر رسیده است که این گروه سنی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴ نفر بوده است. همچنین جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۵ معادل چهار میلیون و ۸۷۰ هزار و ۴۱۱ نفر بوده است. این گروه سنی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۹۱ نفر بوده اند. سهم جمعیت ۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۲۴ بوده است که سهم این گروه در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۳.۴ بوده است. پارسا در این زمینه توضیح داد: این موضوع نشان می دهد که وضعیت خطرناک کاهش جمعیت در ایران در حال اصلاح شدن است. وی همچنین گفت: نرخ باسودای جمعیت ۶ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۷.۶ درصد بوده است که نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۰ معادل ۸۴.۸ بوده است. رئیس مرکز آمار ایران نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ تا ۴۹ ساله را در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۴.۷ درصد اعلام کرد. این میزان در سال ۱۳۹۰ معادل ۹۲.۴ درصد بوده است. همچنین درصد مردان ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۳ درصد بوده است. این گروه در سال ۱۳۹۰، ۶۰ درصد بوده اند. درصد مردان ۱۰ ساله و بیشتر هرگز ازدواج نکرده ۳۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ است که در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۸ درصد بوده است. درصد مردان ۱۰ ساله و بیشتر بی همسر به دلیل طلاق در سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد بوده است. درصد این مردان در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۷ درصد است. همچنین درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر دارای همسر در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۴.۳ بوده است که در سال ۱۳۹۰ درصد این افراد ۶۱ درصد بوده است. درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر بی همسر بر اثر فوت در سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۳ درصد بوده است. این گروه در سال ۱۳۹۰ معادل ۷.۴ درصد بود. همچنین درصد زنان ۱۰ ساله و بی همسر در اثر طلاق در سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۲ درصد بوده است. این گروه در سال ۱۳۹۰ معادل ۱.۴ بوده است. پارسال جمعیت ایرانی سال ۱۳۹۵ را معادل ۷۸ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۸۲۲ نفر اعلام کرد. جمعیت افغانستانی مقیم ایران را یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۵۷۹ نفر و جمعیت عراقی مقیم ایران را ۳۴ هزار و ۵۳۲ نفر عنوان کرد و گفت: کل مهاجران ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر بوده اند. بر اساس اعلام رئیس مرکز آمار ایران تعداد خانوار مالک در ایران ۱۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۹۰ نفر بودند که ۶۰.۶ درصد جمعیت را تشکیل می دهند این افراد در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۲۸۴ نفر بوده اند که این میزان معادل ۶۲.۷ درصد بوده است. همان طور که پیداست در حدود ۲ درصد از درصد مالکان در این ۵ سال کاسته شده است. تعداد خانوارهای مستاجر در سال ۱۳۹۵، معادل ۷ میلیون و ۲۵۰ و ۴۰۳ نفر بودند. خانوار مستاجر در سال ۱۳۹۰ معادل ۵ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۱۴ نفر بوده اند. پارسا در بخشی از سخنانش درباره سرشماری سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: سرشماری سال ۱۳۹۵ اولین سرشماری الکترونیکی در ایران بود که ۴۸.۴ درصد به صورت الکترونیکی در آن شرکت کردند که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. در سال ۲۰۱۵ در سرشماری ژاپن که سومین سرشماری الکترونیکی آن بود، ۳۷ درصد و در کشور کانادا هم که بار سوم سرشماری الکترونیکی انجام می شد، در حدود ۶۸ درصد شرکت کرده اند. او افزود: زمانی که نزد مقام معظم رهبری رفته بودیم و به ایشان قول شرکت ۳۵ درصدی مردم در سرشماری الکترونیکی سال ۱۳۹۵ داده شد، نگران بودم که این امر محقق نشود ولی اکنون این هدف بلندپروازانه تحقق یافته است. پارسال در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه اطلاعات بیمه ای را کی بیان خواهد کرد، مطرح کرد: جمع آوری کلیه اطلاعات مدتی طول خواهد کشید ما تا تیرماه اطلاعات سرشماری را جمع آوری و منتشر می کنیم که اطلاعات مربوط به بیمه هم در این بخش قرار دارد. پارسا همچنین اظهار کرد: ما به دنبال استقرار نظام ثبتی مبنا هستیم که به موجب کیفیت و دقت ارائه آمار اطلاعات بالا خواهد رفت و از رسانه ها هم می خواهیم به عنوان یک مطالبه مطرح کنند که تا سرشماری بعدی به شکل ثبتی مبنا انجام شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code