| پنجشنبه، 01 مهر 1400
دکتر قلابی کِرم‌هایی به نام «ورمی کمپوست» را در سبد به تماشا می‌گذاشت و وعده می‌داد مشتریانش در کوتاه مدت پولدار می‌شوند
       کد خبر: 100565
نگاه ایران:محاکمه اعضای باند کلاهبرداران که با فریب 13 هزار نفر، حدود 200 میلیارد تومان کلاهبرداری کردهاند، صبح دیروز در شعبه یازدهم دادگاه کیفری تهران آغاز شد.
این محاکمه در حالی برگزار شد که دادگاه با ازدحام شاکیها روبه رو شده بود، به طوری که با ورود متهمان به دادگاه، محاکمه متهمان با دقایقی تأخیر شروع شد. پرونده اتهامی نشان میداد متهم اصلی با جلب اعتماد حدود 13 هزار نفر، توانسته بود مبلغ هنگفتی به جیب بزند، در حالی که فقط مجوز فعالیت خانگی برای تولید کود از نوع «ورمی کمپوست» داشت. این پرونده از اواسط سال 92 و با طرح شکایت بیش از 13 هزار نفر شاکی در دادسرای ملارد مطرح شده بود کهبا پیگیریهای گسترده دستگاه قضایی کشور، رسیدگی به این ماجرا در اختیار قضات شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. براساس اوراق پرونده، متهم با تشکیل شبکه سراسری با همکاری همدستانش ضمن دادن وعدههایی دروغین به کلاهبرداری از مردم پرداخته بود که با قرار 700 میلیارد تومانی روانه زندان شده بود. مرد کلاهبردار از طریق رسمی ترین رسانه های کشور به تبلیغ محصولاتش پرداخته بود و به همین دلیل افراد زیادی فریب وعده هایش را خوردند.سرمایه گذاران با توجه به وعده های دروغین شرکت مبنی بر سوددهی سریع و بازدهی بالا فریب خورده بودند. به دنبال طرح این شکایتها، دفتر شرکت توسط مأموران اداره آگاهی مورد بازرسی قرار گرفت و در این بازرسی ها جعلی بودن مدرک دکترای صاحب شرکت نیز کشف شد، اما وقتی وعده پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به شاکیان عملی نشد، پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات قرار گرفت. بدین ترتیب پس از تأیید کلاهبرداری بزرگ این شرکت، دکتر قلابی به نام «الف. ش» و شرکایش که همگی اعضای خانواده اش بودند، بازداشت شدند. پرونده 200 میلیارد تومانی براساس این پرونده که شاکیانی از 20 استان کشور دارد، ارزش ریالی قسمتی از کلاهبرداری ها، حدود 200 میلیارد تومان برآورد شده است.براساس کیفرخواست، دکتر قلابی با جعل مدرک دکترا و دادن وعده های دروغین، کرم هایی به نام «ورمی کمپوست» را در سبدهایی به معرض تماشا می گذاشت و با چرب زبانی وعده می داد مشتریانش با سرمایه گذاری در این شرکت می توانند در کوتاه مدت به سود کلانی دست یابند. در حالی که تاکنون با تلاش وزارت اطلاعات، بیش از 150 میلیارد تومان از اموال به مالباختگان بازگردانده شده است، محاکمه متهم به همراه 8 همدست دیگر از صبح دیروز در دادگاه آغاز شد. در میان متهمان، یک زن هم دیده می شود. در جلسه محاکمه، متهم ردیف اول ضمن رد اتهام کلاهبرداری گفت: «من اتهام را قبول ندارم.» بعد هم تا پایان جلسه سکوت کرد. در ادامه نیز چهار متهم ضمن رد اتهاماتشان منکر کلاهبرداری شدند. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code