| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:پس از 10 سال انتظار سرانجام تکلیف طرح سهام عدالت برای حدود 50میلیون ایرانی روشن شد و تا چند ماه دیگر سود فعالیت 60 شرکتی که در سبد سهام عدالت قرار دارند، به حساب مشمولان قطعی واریز می شود. هفدهم اسفند ماه جاری بود که به صورت رسمی از سامانه سهام عدالت رونمایی شد و نخستین صورتحساب های آن صادر شد.
بیش از 49 میلیون ثبت نام شده قطعی این طرح در روزهای اخیر با مراجعه به سایت SamaneSE.ir صورتحساب اولیه ای که نشان دهنده ارزش سهام و میزان پرداختی ها بابت ارزش سهام به خزانه در 10 سال اخیر می شود را دریافت کرده اند. دراین صورتحساب ها که بجز دو دهک پایین درآمدی برای تمام مشمولان یکسان است، ارزش اولیه سهام عدالت برای هر مشمول یک میلیون تومان است که در 10 سال گذشته از محل سود شرکت ها 530 هزار تومان از آن به خزانه واریز شده است. بنابراین در سایت یادشده به مشمولان اعلام شده که می توانند مابه التفاوت مبلغ پرداختی با ارزش اولیه سهام یعنی 530 هزار تا یک میلیون تومان را خود بپردازند تا مالک کل سهام شوند. حال این موضوع مابه التفاوت و لینکی که در سایت و صورتحساب هر مشمول برای دریافت شناسه پرداخت قرارداده شده است، سؤالات بسیاری را میان مشمولان ایجاد کرده است. اینکه آیا پرداخت این مابه التفاوت یعنی 470 هزار تومان اجباری است و اساساً پرداخت یا نپرداختن این مبلغ چه تأثیری دارد و چرا چنین تفاوتی در ارزش اولیه سهام و مبالغ پرداختی ایجاد شده است؟ درهمین زمینه به سراغ علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد رفتیم تا به عنوان متولی اصلی ساماندهی و پرداخت سود سهام عدالت پاسخ این سؤالات را بدهد. پرداخت مابه التفاوت اجباری نیست رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در قالب طرح سهام عدالت به هر مشمول یک میلیون تومان از سهام شرکت های دولتی تخصیص یافته است که طبق قانون در مدت 10 سال باید از محل سود این شرکت ها این مبلغ تسویه می شد تا در پایان 10 سال نسبت به آزادسازی سهام اقدام شود. پوری حسینی افزود: براساس مجموع سودی که در این 10 سال بابت سهام عدالت به خزانه دولت واریز شده و تقسیم آن به کل مشمولان از ارزش یک میلیون تومانی برای هر فرد 530 هزار تومان پرداخت شده است. وی توضیح داد: حال بجز دو دهک پایین درآمدی که مشمول 50 درصد تخفیف می شوند و نیازی به پرداخت مابه التفاوت ندارند، مابقی مشمولان این اختیار را دارند که مبلغ 470 هزار تومان را بپردازند تا مالک کل سهام یک میلیون تومان شوند و از مزایا و سود آن بهره مند شوند. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اما هیچ اجباری برای پرداخت این مابه التفاوت وجود ندارد و درصورتی که فردی این مابه التفاوت را نپردازد همچنان مالک 530 هزار تومان سهام است. وی درپاسخ به این سؤال که توصیه شما به مشمولان در این خصوص چیست، اظهار کرد: درصورتی که مشمولی پول اضافه یا غیرمولدی دارد، حتماً نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام کند. چراکه سهمی که به آنها تعلق می گیرد دو برابر شده است. بنابراین درحالی که ارزش اولیه سهام هر نفر یک میلیون تومان بوده هم اکنون ارزش آن به دو میلیون تومان افزایش یافته است و بنابراین اگر کسی 470 هزار تومان مابه التفاوت را بپردازد در واقع 940 هزار تومان ذخیره کرده است. فرصت مشمولان تا پایان شهریور 96 رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه مشمولانی که قصد پرداخت مابه التفاوت ارزش سهام را دارند تا پایان شهریور ماه سال آینده فرصت خواهند داشت، گفت: پس از شهریورماه 96 صورتحساب هر مشمول با توجه به پرداختی های احتمالی نهایی خواهد شد. وی ادامه داد: با وجود این میان کسانی که تا پایان سال جاری اقدام به پرداخت مابه التفاوت می کنند و کسانی که در سال آینده این کار را انجام می دهند تفاوت وجود دارد. پوری حسینی توضیح داد: درصورتی که مشمولی مابه التفاوت را تا پایان امسال واریز کند، هنگام پرداخت سود براساس ارزش کامل یک میلیون تومان برای او محاسبه می شود ولی کسانی که سال آینده این مابه التفاوت را بپردازند ضمن اینکه ارزش کامل سهام برای آنها محفوظ است ولی در نخستین دوره پرداخت سود براساس همان 530 هزار تومان برای آنها اقدام می شود و از سال مالی بعد سود سهام کامل به آنها تعلق می گیرد. مشمولان چقدر سود می گیرند معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که به صورت میانگین مشمولان سهام عدالت چه میزان سود دریافت خواهند کرد، گفت:  بعد از تیرماه 96 و برگزاری مجامع شرکت ها، سود شرکت های سهام عدالت مشخص شده و حداکثر تا پایان سال آینده به حساب مشمولان واریز می شود.با فرض یک میلیون تومان سهام هر مشمول بین 150تا 200 هزار تومان سود دریافت خواهد کرد که اگر این مبلغ را برای 530 هزار تومان فعلی محاسبه کنیم، به همین میزان از سود کم می شود (درحدود 75 تا 150 هزار تومان). وی با اشاره به اینکه دراین مرحله هنوز مشخص نیست که سهام کدام شرکت متعلق به چه کسی است، افزود: در مرحله صدور صورتحساب به صورت کلی سود و ارزش سهام عدالت و تعداد مشمولان ملاک عمل قرارگرفته است.بنابراین براساس ارزش روز سهام عدالت، میزان سود دریافتی مشمولان نیز افزایش می یابد. ضمن اینکه پس از آزادسازی سهام امکان فروش آن به قیمت روز و واقعی فراهم می شود. 3 برابر دولت قبل سود واریز کردیم این مقام مسئول همچنین درباره میزان سودی که در 10 سال گذشته بابت تسویه ارزش سهام عدالت به خزانه واریز شده است، اظهار کرد: در دولت گذشته و از ابتدای سال 1385 تا 1392 (7 سال) درمجموع 6 هزار و 120 میلیارد تومان از محل سود شرکت های مشمول سهام عدالت به خزانه واریز شده است. وی ادامه داد: اما در سه و نیم سال فعالیت دولت یازدهم درحالی که نیمی از زمان دولت قبل بوده ولی واریزی سود سه برابر شده است. دراین دولت 17 هزار و 800 میلیارد تومان سود شرکت های سهام عدالت به خزانه واریز شده که حاکی از انضباط مالی و پیگیری دقیق مصوبات است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code